Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipumax G napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) izvanrednog materijala za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga ukombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokomotpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznostmaterijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protivtakozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Lipumax G

Opis separatora:
 • ACO Lipumax G se sastoji od tela koje je otporno na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda sa integrisanim taložnikom, priključaka za uliv i izliv, nastavnog gornjeg elementa R 600/800 mm sa mirisnonepropusnim poklopcem sa natpisom "Separator".
 • ACO Lipumax G je vodonepropusan, poseduje sistem za nadvišenje, R 600/800 mm, sa gumenim dihtungom, koji je lako podesiv po visini. Uvodnica za signalni kabl alarmnog uređaja R50 mm je integrisana u zidu okna i omogućuje, u kombinaciji sa ACO PROTIGHT (opcija), jednostavnu ugradnju alarmnog senzora.
 • ACO Lipumax G je testiran na protok u skladu sa SRPS EN 1825-1, sa odobrenim rezultatima na LGA Landesgewerbeanstalt u Bavarskoj, Nemačka.
 • ACO Lipumax G je konstruisan za ugradnju u zemlju, ali se može ugrađivati i unutar objekata.

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna
veličina NS
Uliv/Izliv DN/OD (mm)
Zapremina
taložnika (l)
Zapremina
za mast (l)
Ukupna
zapremina (l)
Težina
(kg)
Artikal broj
11001001805188812501.01
1-21002001806209312502.01
210040021081610512509.01
415040021081611012503.01
4150800320138712712510.01
7150700290144413012504.01
71501400750266019612511.01
101501000400227218012505.01
1015020001140335818512512.01
1520015001120339960012515.01
1520030001120487464012513.01
2020020001140388262012517.01
2020040001140587968012516.01
2525025001160528755012518.01
2525050001140779565412514.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna veličina NSArtikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D1 (mm)∅D2 (mm)T tank
112501.0174067010001240440
1-212502.0187080010001240440
212509.011120105010001240440
412503.011120105010001240490
412510.011330126012001400560
712504.011380131012001400560
712511.011600153015001720640
1012505.011380131015001720620
1012512.011995192515001720640
1512515.011430136018002040790
1512513.012010194018002040790
2012517.011620155018002040790
2012516.012405233518002040800
2512518.011560149022002440790
2512514.012220215022002440790

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973300.34.11
520-1090Ø 6001053300.34.12
520-1690Ø 6001163300.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001103300.35.11
550-1120Ø 6001183300.35.12
550-1720Ø 6001283300.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463300.36.08
550-1130Ø 6008543300.36.09
550-1730Ø 6008663300.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863300.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943300.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983300.37.10

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Lipumax G NS1_2_200pdfdwg
ACO Lipumax G NS1_100pdfdwg
ACO Lipumax G NS2_400pdfdwg
ACO Lipumax G NS4_400pdfdwg
ACO Lipumax G NS4_800pdfdwg
ACO Lipumax G NS7_700pdfdwg
ACO Lipumax G NS7_1400pdfdwg
ACO Lipumax G NS10_1000pdfdwg
ACO Lipumax G NS10_2000pdfdwg
ACO Lipumax G NS15_1500pdfdwg
ACO Lipumax G NS15_3000pdfdwg
ACO Lipumax G NS20_2000pdfdwg
ACO Lipumax G NS20_4000pdfdwg
ACO Lipumax G NS25_2500pdfdwg
ACO Lipumax G NS25_5000pdfdwg
ACO Lipumax G-Nadvisenja fi 600pdfdwg
ACO Lipumax G Uputstvo za ugradnjupdf

Tenderski opis Lipumax G FST NS1 ST100pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS1-2 ST200pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS2 ST400pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS4 ST400pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS4 ST800pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS7 ST700pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS7 ST1400pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS10 ST1000pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS10 ST2000pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS15 ST1500pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS15 ST3000pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS20 ST2000pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS20 ST4000pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS25 ST2500pdf
Tenderski opis Lipumax G FST NS25 ST5000pdf
Ugradnja - Lipumax G standardpdf
Ugradnja - Lipumax G sa rasteretnom plocompdf
DoP_ST_T1_1601_EN_Lipumax Gpdf