Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Spin slivnici za krovove ravne površine sakupljaju vodu sa krovnih površina, višespratnih parkirališta, zelenih krovova i terasa. Voda se odvodi gravitacijski preko zasebnog sistema slivnika i cevi. Za ovu primenu uvek se koriste slivnici bez sifona za miris. Slivnici za krovove su proizvedeni od livenog gvožđa i koriste sa sa loptastim rešetkama klase H na neprohodnim krovovima sa šljunkom, ili sa pokrivnim rešetkama klase K3, L15 i M125 na krovovima koji se koriste kao terase ili parkirališta. Svi elementi izrađeni su prema SRPS EN 1253-2, i spadaju u klasu A1 negorivih materijala.

ACO Spin slivnici za krovove od livenog gvožđa

Karakteristike:
  • Modularni sistem pogodan za različite krovne konstrukcije
  • Mogućnost grejanja tela slivnika pomoću dodatnog grejača
  • Telo slivnika sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije za spajanje na različite tipove hidroizolacija
  • Odličan spoj betona i livenog gvožđa zbog sličnih koeficijenata temperaturnog širenja
  • Negoriv i opciono protivpožarni

ACO Spin slivnici od livenog gvožđa visoke efikasnosti za ravne krovove, terase, krovne parkinge i zelene krovove koriste se za gravitaciono odvodnjavanje atmosferskih voda. Prikupljena voda se odvodi preko sistema unutrašnjih cevi.

Slivnici visoke efikasnosti sa flanšom za uklještenje hidroizolacije bez sifona, koriste se za efikasno gravitaciono odvodnjavanje krovova. ACO Spin slivnici se proizvode u nominalnim veličinama od DN70, DN100, DN125 i DN150 u jednodelnoj ili dvodelnoj izradi.

Dodatni elementi su izolaciona tela i grejači.

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu:

Roof drainage

Ekstenzivno ozelenjavanje

Intenzivno ozelenjavanja


ACO Spin krovni slivnici brošura 2020 DEpdf

ACO Spin horizontalni krovni slivnik DN70dwgpdf
ACO Spin horizontalni krovni slivnik DN100dwgpdf
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN70dwgpdf
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN100dwgpdf
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN125dwgpdf
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN150dwgpdf

ACO Spin horizontalni krovni slivnik DN70xls
ACO Spin horizontalni krovni slivnik DN100xls
ACO Spin horizontalni krovni slivnik DN100 sa gornjim delomxls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN70xls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN70 sa gornjim delomxls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN100xls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN125xls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN125 sa gornjim delomxls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN150xls
ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN150 sa gornjim delomxls

ACO krovni slivnici od livenog gvožđa - uputstvo za ugradnjupdf