Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnjavanje za kupatila i wellness centre

ACO se ponosi elegantno dizajniranim rešenjima za odvodnjavanje kupatila i wellness centara pod zajedničkim nazivom ShowerDrain. Linija zadovoljava zahteve mnogih projektanata i arhitekata za homogenim kupatilima, enterijerom wellness centara i bazena, bez promena materijala, pragova i barijera.


ACO ShowerDrain E+

 • Tuš kanalica od elektropoliranog nerđajućeg čelika
 • Širina kanala 80 mm
 • Integrisani difuzijski procedni otvori za obloge od prirodnog kamena
 • Zadovoljava najvišu klasu izloženosti vode
 • Zadovoljava sve nivoe zaštite od buke
 • Fabrički ugrađena flanša za prihvat plitke hidroizolacije
 • Horizontalna i vertikalna prirubnica za ugradnju do zida
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki razlitog materijala i dizajna

ACO ShowerDrain S

 • Tuš kanalica od elektropoliranog nerđajućeg čelika
 • Širina kanala 34 mm
 • Elementi za zvučnu izolaciju
 • Podesiva visina od 30 mm
 • Dve vrste pokrivne rešetke širine samo 2 cm
 • Impresivan protok do 0,8 l/s

ACO ShowerDrain C

 • Tuš kanalica od pasiviziranog nerđajućeg čelika
 • Širina kanala 70 mm
 • Vertikalna flanša za dodatnu sigurnost spoja zida i poda
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki različitih stilova i dizajna
 • Dve fiksne ugradbene visine kanala
 • Patentirani jedinstveni profil pokrivnih rešetki protiv preleta vode

ACO ShowerStep

 • Profilisani element za prelaz između dva različita nivoa u kupatilu
 • Izrađen od nerđajućeg čelika
 • Profil širine 12mm
 • Dostupan u tri različite visine (10, 12.5 i 15 mm)
 • Dve raspoložive dužine (990 i 1490 mm)

ACO EasyFlow slivnici

 • Podni slivnik za sve vrste kupatila sa rešetkom od nerđajućeg čelika
 • Zadovoljava zahteve norme SRPS EN 1253
 • Za različite debljine keramike i visine podnih konstrukcija
 • Slobodan pristup odvodnoj cevi za optimalno čišćenje slivnika
 • Pokrivne rešetke su kvadratnog ili okruglog oblika, različitog dizajna

ACO MG slivnici

 • Ispunjava zahteve norme SRPS EN 1253-1
 • Minimalna visina ugradnje 60 mm
 • Sa prirubnicom za prihvat premazne hidroizolacije
 • Optimalan pristup odvodnoj cevi radi čišćenja
 • Kompletan sistem u jednom proizvodu