Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kod odvodnjavanja spratnih garaža razlikujemo spoljašnje otvorene i unutrašnje zatvorene garažne konstrukcije. U oba slučaja očekujemo višestruka naprezanja usled vlage i vode. ACO slivnici za garaže i parkinge se pouzdano i lako nose s teretom kišnice, a zimi snegom akumuliranim na automobilima. Na visokofrekventnim nadzemnim parkiralištima ili podzemnim garažama (npr. komercijalne garaže u shopping centrima ili aerodromima), ovi slivnici zadovoljavaju značajno veće zahteve od konstruktivnih i mehaničkih opterećenja u privatnim objektima.

Više informacija o proizvodu

ACO slivnici za garaže i parkinge

Karakteristike:
 • Garažni slivnici testirani prema DIN EN 1253-2
 • Za klasu opterećenja M125
 • Podesiva rešetka po visini
 • Rešetka je zaključana vijcima
 • Poseduje koficu za krupni otpad od inox-a
 • Mogućost ugranje protivpožarnog uloška
 • Opciono flanša za prihvat završnog premaza poda u garažama
 • Izrađen od livenog gvožđa sa zaštitnim crnim premazom
 • Negorivi materijal klasa A1
 • Za priključak na SML cev, testiran prema DIN 19522 / DIN EN 877
 • Dimenzije rešetke 200x200 ili 300x300
Primena
 • Garaže
 • Tehničke prostorije
 • Krovni parkinzi

ACO liveno gvozdeni slivnici za garaže i parkingepdf
Uputstvo za ugradnju ACO LG slivnika za garaže i parkingepdf
Tehnički listovi i crtežiLink
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN70 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom 200x200dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN70 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacijedwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN70 sa rešetkom 200x200dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN70dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN100 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom 200x200dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN100 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom Ø200dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN100 sa rešetkom 200x200dwgpdf
ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN100dwgpdf

ACO Passavant Park Deck DN70 sa rešetkom Ø200xls
ACO Passavant Park Deck DN100 sa rešetkom 200x200xls
ACO Passavant Park Deck DN100 sa rešetkom Ø200xls
ACO Passavant ParkDeck DN70 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom 200x200xls
ACO Passavant ParkDeck DN70 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom Ø200xls
ACO Passavant ParkDeck DN70 sa rešetkom 200x200xls
ACO Passavant ParkDeck DN100 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom 200x200xls
ACO Passavant ParkDeck DN100 sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i rešetkom Ø200xls