Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Najjednostavniji metod tretmana za uklanjanje zagađivača iz atmosferskih voda pre nego što napuste urbanu sredinu je sedimentacija, odnosno taloženje. Taloženjem se uklanjaju suspendovane čvrste materije (čestice) i druge pripadajuće povezane zagađivače. Oko 75% hemijskog zagađenja, kao što su metali i naftni derivati, vezano je za sedimente. Taložnici se mogu koristiti samostalno ili kao preliminarna faza u tretmanu atmosferskih voda. Njihova primena u rešenjima za upravljanje atmosferskim vodama može produžiti vek trajanja proizvoda koji se nalaze u nastavku i skratiti njihove intervale održavanja.

ACO proizvod za prečišćavanje atmosferskih voda, ACO Stormsed hvata i zadržava zagađivače, kao što su fini sedimenti i naftni derivati. To je moderno rešenje za aplikacije sa malim rizikom od izlivanja mineralnog ulja, što ga čini idealnim za upotrebu na ulicama i parkiralištima gde nije potrebna usklađenost sa EN 858.

Tretman površinskih voda

ACO Stormsed

Sistemi sedimentacije se koriste za uklanjanje suspendovanih materija iz površinskih voda i na taj način štite sisteme infiltracije i kanale za odvodnjavanje od zamućenja. ACO Stormsed je moderno rešenje sa niskim rizikom od velikog izlivanja mineralnog ulja

Pregled proizvoda
Prednosti proizvoda:
 • Posebna unutrašnja konstrukcija za optimizovanu sedimentaciju (SMART dizajn unutrašnjih delova koji utiču na funkcionalnost)
 • Jednodelna konstrukcija prema DWA-M 153 tip D24
 • Širok raspon veličina za usklađivanje potrebnih protoka
 • Visoka eliminacija sedimenta (do 80%) i plutajućih čestica
 • Jednostavan pristup za servisiranje
 • Mogućnost različitih uglova izliva 90°–180° (opciono)
Svrha upotrebe:
 • Prihvata i zadržava nečistoće poput sedimenata i naftnih derivata
 • Idealan za tretman olujnih voda koji se ispuštaju direktno u recipijent
 • Zaštita od zamućenja infiltracionih sistema i odvodnih kanala
 • Za poboljšanu sedimentaciju mulja ispred sistema separatora
Područje primene:
 • Parking
 • Ulice
 • Putevi
 • Logistički centri


Tabela sa dimenzijama


Uliv /

Izliv

DN

Protok

L GRP
tela

Ukupna

dužina

(sa cevima)

Prečnik

D

H1H2T tank

Ukupna

zapremina

Max.

kol. ulja

Zapremina

taložnika

Težina

Br.

artikla

[mm][l/s] [mm][mm][mm][mm][mm][mm][l][l][l][kg]
20019272029501520115011304623460186060027012835.01
20026365038801520115011304624780255094031012836.01
250404610478018201400138051488906510172046512837.01
2505248905250220017801760542150408530284092012838.01
315716630684022001715169560719900126003950110012839.01
315907680796024021920190058227720155005580135012840.01
400124105701087024021835181566736900282007890180012841.01
4001591280013000257020001980692503003590010250245012842.01

*za sve je predviđen poklopac DN 600

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10
* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO Proizvodi za sedimentaciju - brošura ENGpdf
ACO Stormsed
ACO Stormsed