Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator G sa eksternim Bypass-om napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator G eksterni Bypass

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G sa poklopcem za klasu nosivosti D400.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Raspoloživi modeli ACO Oleopatora G sa eksternim Bypass-om

Tabela 1

Regulator protoka
Protok NS/Q max
Artikal brojMasa(kg)Prečnik tanka DNUlivna cevByPass izlivIzliv prema separatoru
40/40012750.01280DN 1500DN 500DN 500DN 300
50/50012751.01280DN 1500GRP pipe 600DN 500DN 300
65/65012752.01570DN 2100GRP pipe 800GRP pipe 600DN 300
80/80012753.01550DN 2100GRP pipe 800GRP pipe 600DN 400
100/100012754.01560DN 2100GRP pipe 800GRP pipe 800DN 400
200/1000 (2XNS100)12755.01600DN 2100GRP pipe 800GRP pipe 800DN 400
130/1300 (2xNS65)12756.01600DN 2100GRP pipe 1000GRP pipe 1000DN 300
160/1600 (2xNS80)12757.01630DN 2100GRP pipe 1000GRP pipe 1000DN 400
200/2000 (2xNS100)12758.01700DN 2100GRP pipe 1200GRP pipe 1000DN 400

Tabela 2

Sabirni šahtArtikal brojMasa(kg)Prečnik tanka Izlivna cevByPass ulivUliv od separatora
40/40012770.01140DN 1000DN 500DN 500DN 300
50/50012771.01140DN 1000GRP pipe 600DN 500DN 300
65/65012772.01180DN 1200GRP pipe 800GRP pipe 600DN 300
80/80012773.01180DN 1200GRP pipe 800GRP pipe 600DN 400
100/100012774.01320DN 1500GRP pipe 800GRP pipe 800DN 400
200/1000 (2XNS100)12775.01320DN 1500GRP pipe 800GRP pipe 800DN 400
130/1300 (2xNS65)12776.01330DN 1500GRP pipe 1000GRP pipe 1000DN 300
160/1600 (2xNS80)12777.01330DN 1500GRP pipe 1000GRP pipe 1000DN 400
200/2000 (2xNS100)12778.01450DN 1800GRP pipe 1200GRP pipe 1000DN 400

Primeri

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Oleopator-ByPass G NS40_400_4000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS50_500_5000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS65_650_6500 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS80_800_8000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS100_1000_10000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS130_1300_13000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS160_1600_16000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS200_1000_10000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G NS200_2000_20000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G EXT-Nadvisenja fi600pdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G EXT-Nadvisenja fi800pdfdwg
ACO Oleopator-ByPass G EXT-Uputstvo za ugradnju 1pdf
ACO Oleopator-ByPass G EXT-Uputstvo za ugradnju 2pdf

Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS40_400 ST4000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS50_500 ST5000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS65_650 ST6500 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS80_800 ST8000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS100_1000 ST10000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS130_1300 ST13000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS160_1600 ST16000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS200_1000 ST20000 extpdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS200_2000 ST20000 extpdf
ACO Oleopator G-Uputstvo za ugradnjupdf
ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G standard - Ugradnjapdf
ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G sa rasteretnom plocom - Ugradnjapdf
DoP_ST_T1_1602_EN_Oleopator Gpdf