Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

GRP (plastika armirana staklenim vlaknima)od koje je napravljen ACO Oleopator G je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

ACO Oleopator G karakteriše nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator G
Separator lakih naftnih derivata od plastike armirane staklenim vlaknima

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G sa poklopcem za klasu nosivosti D400.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«

Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna
veličina NS
Uliv/Izliv DN/OD (mm)
Zapremina
taložnika (l)
Zapremina
za ulje (l)
Ukupna
zapremina (l)
Težina
(kg)
Prečnik poklopcaArtikal broj
3100300163604105D60012601.01
3100600163903105D60012602.01
3100900232129784D60012603.01
6150600160887169D60012611.01
615012002321602182D60012612.01
615018005762413233D60012613.01
1015010002731534197D60012621.01
1015020005762784254D60012622.01
10150300011394755705D60012623.01
1520015004642360310D60012631.01
1520030009443914525D60012632.01
20200400011635857565D60012642.01
20200600011637909618D60012643.01
20200200011633243505D60012645.01
30250300015135705515D60012651.01
30250600016138555613D60012652.01
40300400013507225630D60012661.01
50300500013508213650D60012671.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna
veličina NS
Artikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D1 (mm)∅D2 (mm)T tank
312601.0180078010001240400
312602.011180116010001240400
312603.011200118012001400460
612611.011160114010001240460
612612.011470145012001400570
612613.011410139015001720630
1012621.011410139012001400590
1012622.011620160015001720560
1012623.011370135022002440640
1512631.011380136015001720660
1512632.012260224015001720600
2012642.011660164022002440780
2012643.0122021802202440690
2012645.011880186015001720660
3012651.011620160022002440730
3012652.01237023502202440720
4012661.012020200022002440830
5012671.012280226022002440960

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf

ACO Oleopator G NS3_300pdfdwg
ACO Oleopator G NS3_600pdfdwg
ACO Oleopator G NS3_900pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_600pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_1200pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_1800pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_1000pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_2000pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_3000pdfdwg
ACO Oleopator G NS15_1500pdfdwg
ACO Oleopator G NS15_3000pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_2000pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_4000pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_6000pdfdwg
ACO Oleopator G NS30_3000pdfdwg
ACO Oleopator G NS30_6000pdfdwg
ACO Oleopator G NS40_4000pdfdwg
ACO Oleopator G NS50_5000pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 600pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 800pdfdwg
ACO Oleopator G-Uputstvo za ugradnjupdf

Tenderski opis Oleopator G FST NS3 ST300pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS3 ST600pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS3 ST900pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS6 ST600pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS6 ST1200pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS6 ST1800pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS10 ST1000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS10 ST2000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS10 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS15 ST1500pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS15 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS20 ST2000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS20 ST4000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS20 ST6000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS30 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS30 ST6000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS40 ST4000pdf
Tenderski opis Oleopator G FST NS50 ST5000pdf

ACO Oleopator Bypass G standard - Ugradnjapdf
ACO Oleopator Bypass G sa rasteretnom plocom - Ugradnjapdf

DoP_ST_T1_1602_EN_Oleopator Gpdf

ACO GRP Separatori - ugradnja

Footer

O ACO

ACO Grupa jedan je od svetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rešenja u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata. Više...

ACO u svetu

ACO je prisutan u više od 40 zemalja, sa ukupno 30 proizvodnih centara na 4 kontinenta. Više...

Kontakti

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci
t: 022/811 580 | e: aco@aco.rs

Pronađi distributera

TOP