Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

GRP (plastika armirana staklenim vlaknima)od koje je napravljen ACO Oleopator G je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

ACO Oleopator G karakteriše nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator G
Separator lakih naftnih derivata od plastike armirane staklenim vlaknima

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G sa poklopcem za klasu nosivosti D400.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«

Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.


Protoci separatora


ProtokUliv/IzlivTaložnik

Max

izdvojenog ulja

Ukupna
zapremina
MasaBroj artikla
DN/OD[l][l][l][kg]
NS 311030016364711012601.41
60016391012512602.41
900464160818012603.41
NS 41103300380396621512672.41
4500552539440512673.41
NS 616060016087117012611.41
1200236155118012612.41
1800434285224012613.41
3200630427436012674.41
4200630526639012675.41
5200630627241512676.41
NS 81601800434285225012678.41
2500434337426512679.41
3200630427436012680.41
5200630627241512682.41
NS 101601000273155120012621.41
2000630285225012683.41
2500630337426512684.41
3200630427436012685.41
5200630627241512686.41
NS 152000464177429512630.41
1500464230539012631.41
3000464380752512632.41
62001027796756012677.41
NS 202000594177432512641.41
2000594330351012645.41
40001163656148512642.41
60001163806356012643.41
NS 302500654173931512650.41
30001513629547512651.41
60001513895662012652.41
NS 4031501350414744512660.41
40001350739756512661.41
NS5031501350490741512670.41
50001350806363012671.41

Separatori - dimenzije


Broj artiklaProtokDimenzije
H1H2D1D2T tank

Ukupna

visina

Poklopac
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
12601.413 NS8808601000124641012901 x DN 600
12602.413 NS121511951000124641016251 x DN 600
12603.413 NS148014601200143445019301 x DN 600
12672.414 NS229522751500175955028451 x DN 600
12673.414 NS217021501800201467528451 x DN 600
12611.416 NS116511451000124646016251 x DN 600
12612.416 NS143014101200143450019301 x DN 600
12613.416 NS166516451500175960022651 x DN 600
12674.416 NS173017101800201472524551 x DN 600
12675.416 NS212021001800201472528451 x DN 600
12676.416 NS251524951800201472532401 x DN 600
12678.418 NS166516451500175960022651 x DN 600
12679.418 NS196019401500175960025601 x DN 600
12680.418 NS173017101800201472524551 x DN 600
12682.418 NS251524951200201472532401 x DN 600
12621.4110 NS143014101200143450019301 x DN 600
12683.4110 NS166516451500175960022651 x DN 600
12684.4110 NS196019401500175960025601 x DN 600
12685.4110 NS173017101800201472524551 x DN 600
12686.4110 NS251524951800201472532401 x DN 600
12630.4115 NS105510351500175964016951 x DN 600
12631.4115 NS135513351500175964019951 x DN 600
12632.4115 NS220521851500175964028451 x DN 600
12677.4115 NS226022402200245567529351 x DN 600
12641.4120 NS105510351500175964016951 x DN 600
12645.4120 NS192019001500175964025601 x DN 600
12642.4120 NS189018702200245565025401 x DN 600
12643.4120 NS228522652200245565029351 x DN 600
12650.4130 NS103510151500175966016951 x DN 800
12651.4130 NS182018002200245572025401 x DN 800
12652.4130 NS252025002200245572032401 x DN 800
12660.4140 NS125512352200245596522201 x DN 800
12661.4140 NS211020902200245582529351 x DN 800
12670.4150 NS145514352200245576522201 x DN 800
12671.4150 NS228522652200245595532401 x DN 800

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Oleopator G NS3_300pdfdwg
ACO Oleopator G NS3_600pdfdwg
ACO Oleopator G NS3_900pdfdwg
ACO Oleopator G NS4_3300pdfdwg
ACO Oleopator G NS4_4500pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_600pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_1200pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_1800pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_3200pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_4200pdfdwg
ACO Oleopator G NS6_5200pdfdwg
ACO Oleopator G NS8_1800pdfdwg
ACO Oleopator G NS8_2500pdfdwg
ACO Oleopator G NS8_3200pdfdwg
ACO Oleopator G NS8_5200pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_1000pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_2000pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_2500pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_3200pdfdwg
ACO Oleopator G NS10_5200pdfdwg
ACO Oleopator G NS15pdfdwg
ACO Oleopator G NS15_1500pdfdwg
ACO Oleopator G NS15_3000pdfdwg
ACO Oleopator G NS15_6900pdfdwg
ACO Oleopator G NS20pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_2000pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_4000pdfdwg
ACO Oleopator G NS20_6000pdfdwg
ACO Oleopator G NS30pdfdwg
ACO Oleopator G NS30_3000pdfdwg
ACO Oleopator G NS30_6000pdfdwg
ACO Oleopator G NS40pdfdwg
ACO Oleopator G NS40_4000pdfdwg
ACO Oleopator G NS50pdfdwg
ACO Oleopator G NS50_5000pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvišenja za A15 - fi 600pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za A15 - fi 800pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za B125 - fi 600pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 bez ploče - fi 600pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 bez ploče - fi 800pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 sa pločom - fi 600pdf
ACO Oleopator G-Nadvišenja za D400 sa pločom - fi 800pdf

ACO Oleopator - Oleopator Bypass G standard - Ugradnjapdf
ACO Oleopator - Oleopator Bypass G sa rasteretnom plocom - Ugradnjapdf
ACO Oleopator G-Uputstvo za ugradnjupdf
DoP_ST_T1_1602_EN_Oleopator Gpdf

ACO GRP Separatori - ugradnja

ACO GRP Separatori - ugradnja