Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormclean kombinuje četiri ključna procesa: sedimentaciju, filtraciju, adsorpciju i precipitaciju – čime se osigurava da vezani i rastvoreni zagađivači budu uklonjeni iz atmosferskih voda.

Napredni tretman površinskih voda

ACO Stormclean

ACO Stormclean

Postoje oblasti u kojima koncentracije štetnih rastvorenih zagađivača prelaze dozvoljene granice, a ugradnja uređaja za taloženje nije dovoljna za efikasan tretman. To su uglavnom industrijska područja i područja sa velikim saobraćajnim opterećenjem. Primeri uključuju industrijske zone, logističke centre, železničke ili autobuske stanice, parkinge kod komercijalnih zgrada ili prometnu infrastrukturu puteva i autoputeva. Kada atmosferska voda nosi visoke koncentracije štetnih rastvorenih zagađivača, neophodno je ukloniti te zagađivače naprednim korakom tretmana pre ispuštanja, jer netretirana atmosferska voda predstavlja pretnju za lokalne izvore vode.
ACO Stormclean je kompaktno rešenje za napredne potrebe tretmana atmosferskih voda.

Pregled proizvoda
 1. Struktura uliva: tretman punog protoka
 2. Struktura uliva: sa integrisanim bypass-om
 3. Fleksibilna cevna spojnica
 4. Prostor za sedimentaciju (SDU)
 5. Filter
 6. Potopljena izlivna cev
Prednosti proizvoda:
 • Zvanična treća strana testirala je efikasnost uklanjanja TSS, teških metala i ugljovodonika
 • Kompaktan dizajn sa malom površinom zauzeća
 • Jednostavno održavanje i servis
 • Brzi pristup rezervoaru
 • Unapređena generacija filtera
 • Svi delovi se mogu demontirati
 • Dostupne različite veličine, prema potrebi
Područje primene:
 • Upotreba u infrastrukturi
 • Ispuštanje u podzemne vode
 • Ispuštanje u infiltracione sisteme
 • Tamo gde se očekuju visoki nivoi teških metala
 • Ponovna upotreba prečišćene vode
 • U zavisnosti od lokacije to mogu biti putevi, autoputevi, industrijska područja, parkingi itd.
 • Sve primene gde je potreban napredni (površinski) tretman vode
Svrha upotrebe:
 • Površinsko tretiranje vode sa fokusom na TSS i teške metale
 • Uklanja i ugljovodonik
 • Moguće ispuštanje u podzemne vode ili u infiltraciju
ACO Stormclean - nova generacija filtera

U srži ACO Stormclean-a je nova generacija materijala za filtriranje atmosferskih voda razvijen sa EU WFD (Water Framework Directive). To je granulirani reaktivni filtracioni materijal za upotrebu u poboljšanju kvaliteta atmosferskih voda. Pažljivo dizajnirana mešavina veličina granula omogućava filteru da ukloni male čestice bez začepljenja. Pored toga, izbor specijalnih granula sposobnih da adsorbuju ključne zagađivače kao što su cink (Zn), olovo (Pb), bakar (Cu) i lake naftne derivate obezbeđuje uklanjanje rastvorenih zagađivača i njihovo zadržavanje u filteru. Ovim procesom se štite površinske vode i tretiraju pre infiltracije, čuvajući dragocene izvore podzemne vode od zagađenja.

Karakteristike filtera:
 • Optimizovana veličina zrna za hvatanje sedimenata i ostalih zagađivača, velikog protoka i otporan na zagušenje (filtracija suspendovanih čvrstih materija i sorpcija rastvorenih zagađivača)
 • Dugo zadržavanje zagađivača poput teških metala i naftnih derivata
 • pH kontrola
 • Niske gustine
 • Strukturno stabilan
 • Mala težina (0,7 kg/l) za lakši transport
 • Efikasno čišćenje za velike površine
 • Otporan na soli za odmrzavanje


ACO Stormclean G - Tabela 1


Prečnik

komore

Max.

protok

Veličina

poklopca

Ulivne

i izlivne

cevi

Zapremina

ulja

Zapremina

taložnika

[mm][l/s] [DN][DN][l][l]
10005/241x60020080286
12009/361x600200117409
150014/561x600250434653
180019/801x600315478941
220030/1201x6003151201974

ACO Stormclean G - Tabela 2


H1H2HD2D1T tankTežina
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
15651265210010001240535314
15801280212512001400545450
17751475258015001720805667
17631463247518002040712985
191316132560220024406471544

ACO Stormclean C - Tabela 1


Prečnik

komore

Max.

protok

Veličina

poklopca

Ulivne

i izlivne

cevi

Zapremina

ulja

Zapremina

taložnika

[mm][l/s] [DN][DN][l][l]
10005/241x60016075300
150014/561x800200341700
175019/801x800200468950
220030/1201x8002509261500

ACO Stormclean C - Tabela 2


H1H2HD2D1T tankTežina
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
170514052065100012705452760
190516052385150017405954600
190516052445175020505257230
200517052455220024505657800

Nadvišenja za ACO Stormclean G

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10
* T ukupno = T tank + T (min-max)

Nadvišenja za ACO Stormclean C

Gornji deo 1 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • Šahta sa poklopcem od livenog gvožđa, BEGU
 • Lak za održavanje
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • sa rasteretnom pločom od betona
Poklopac (mm)Težina (kg)Broj artikla
Ø 625575728002
Ø 8001275728020
2* Ø 6001965728022
Ø 6002477728033

Gornji deo 2 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • Šahta sa poklopcem od livenog gvožđa, BEGU
 • Lak za održavanje
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • sa rasteretnom pločom od betona
Poklopac (mm)Težina (kg)Broj artikla
Ø 6001046728216
Ø 6001046728217
Ø 6002427728218
Ø 6001046728219
ACO Stormclean - brošura ENGpdf
ACO Stormclean
ACO Stormclean