Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator Bypass G-H je napravljen od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator Bypass G-H
Separator lakih naftnih derivata od plastike armirane staklenim vlaknima

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator Bypass G-H sa na autoputu.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • aerodromi
 • stovarišta
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna

veličina NS/NSB

Bypass

DN/OD (mm)

Uliv/Izliv

DN/OD (mm)

Zapremina

taložnika (l)

Zapremina

za ulje (l)

Ukupna

zapremina (l)

Težina
(kg)
Artikal broj
40/20040060040004750915280012869.01
40/40040080040004750915289012870.01
50/25040060050004750978082012871.01
50/50040080050004750978092012872.01
65/3254008006500450018812170012873.01
65/6504008006500450018812183012874.01
80/40050010008000450020294186012875.01
80/80050010008000450020294198012876.01
100/500500100010000450022817200012877.01
100/1000500100010000450022817210012878.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna

veličina NS

Artikal

broj

H1

(mm)

H2

(mm)

∅D2

(mm)

T

tank

L

(mm)

ACO pojas*

(kom)

Broj nadvišenja

DN600

Broj nadvišenja

DN800

  40/200
  12869.01
  1904
  1804
  2402
  625
  4096
  4
  0
  1
  40/400
  12870.01
  1904
  1804
  2402
  825
  4096
  4
  0
  1
  50/250
  12871.01
  1905
  1805
  2402
  624
  4846
  4
  0
  1
  50/500
  12872.01
  1905
  1805
  2402
  824
  4846
  4
  0
  1
  65/325
  12873.01
  1728
  1628
  2402
  802
  8096
  6
  2
  1
  65/650
  12874.01
  1728
  1628
  2402
  829
  8096
  6
  2
  1
  80/400
  12875.01
  1749
  1649
  2402
  1032
  8433
  6
  2
  1
  80/800
  12876.01
  1749
  1649
  2402
  1032
  8433
  6
  2
  1
  100/500
  12877.01
  1749
  1649
  2402
  1030
  8953
  7
  2
  1
  100/1000
  12878.01
  1749
  1649
  2402
  1028
  8953
  7
  2
  1

Gornji deo 5 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja B125 i D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-H - FST NS65-100
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 6 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja B125 i D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-H - FST NS65-100
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Oleopator-bypass G-H NS40-200pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS40-400pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS50-250pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS50-500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS65-325pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS65-650pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS80-400pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS80-800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS100-500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-H NS100-1000pdfdwg
Oleopator-Bypass G-H FST NS40_200 ST4000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS40_400 ST4000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS50_250 ST5000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS50_500 ST5000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS65_325 ST6500xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS65_650 ST6500xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS80_400 ST8000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS80_800 ST8000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS100_500 ST10000xls
Oleopator-Bypass G-H FST NS100_1000 ST10000xls

Ugradnja - Oleopator G-Hpdf
DoP_ST_T1_1701_EN_Oleopator Bypass G-Hpdf