Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatori masti sa delimičnim pražnjenjem od nerđajućeg čelika

ACO Lipator/Lipatomat separatori masti

Područje primene

Separator masti LIPATOR od nerđajućeg čelika 1.4301 ugrađuje se u objektu i u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Separator masti ima dva spojena bureta za zbrinjavanje (po izboru mogu biti sabirni spremnici) za mast i za mulj. U njima se materije sakupljaju putem manuelnog otvaranja ispusnih ventila.
Kada su puna, burad se jednostavno zamene praznim buradima. Ugradnja separatora masti (separator za delomično zbrinjavanje) se preporučuje svuda gde je separatore masti teško prazniti putem vozila za pražnjenje ili gde nije moguće prekidanje radnog procesa.

Područje primene

Separator masti LIPATOR od nerđajućeg čelika 1.4301 ugrađuje se u objektu i u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Separator masti ima dva spojena bureta za zbrinjavanje (po izboru mogu biti sabirni spremnici) za mast i za mulj. U njima se materije sakupljaju automatskim radom ispusnih ventila. Kada su puna, burad se jednostavno zamene praznim buradima. Ugradnja separatora masti (separator za delomično zbrinjavanje) se preporučuje svuda gde je separatore masti teško prazniti putem vozila za pražnjenje ili gde nije moguće prekidanje radnog procesa.

ACO Separatori masti SRB pdf

ACO ST Lipator separator masti

ACO ST Lipator separator masti