Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator P, separator naftnih derivata klase I, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman otpadnih voda nastalih iz industrijskih procesa ili vodu sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.

U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima za klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.

ACO Oleopator P

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator P NS 3 sa poklopcem za klasu nosivosti B125.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
 • garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Tabela 1 - separatori

Nominalna

veličina

Priključak

Zapremina

taložnika (l)

Zapremina

za ulje (l)

Ukupna

zapremina (l)

D
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
Težina
(kg)
Artikal broj
NS 3/300DN 100381240731110966946480633903.42.00
NS 3/600DN 100661240100911012361216480733913.42.00
NS 3/900DN 100927240127211014481428480893923.42.00
NS 6/600DN 150702235103616012631243455733906.42.00
NS 6/1200DN 1501180235152916017451725455793916.42.00
NS 8/800DN 150780260124616014751455455893908.42.00
NS 10/1000DN 1501057260152916017451725455793910.42.00

Tabela 2 - poklopci za separatore

Poklopac klase opterećenja A15

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.34.11, 3301.34.12, 3301.34.13 )

Poklopac klase opterećenja B125

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU ram i poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.55.11, 3301.55.12, 3301.55.13)

Poklopac klase opterećenja D400

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU ram i poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona Ø 2000 mm x 200 mm

Rastojanje kote dna ulivne cevi od kote terena - T [mm]

NS 3 ST 300NS 3 ST 600NS 3 ST 900NS 6 ST 600NS 6 ST 1200NS 8 ST 800NS 10 ST 1000Težina (kg)Artikal broj

A15
1020-11101020-11101020-1110995-1085995-1085995-1085995-1085963301.34.11
1020-15601020-15601020-1560995-1535995-1535995-1535995-15351043301.34.12
1020-21601020-21601020-2072995-2135995-1775995-2045995-17751153301.34.13

B125
1055-11451055-11451055-11451030-11201030-11201030-11201030-11201213301.55.11
1055-15951055-15951055-15951030-15701030-15701030-15701030-15701293301.55.12
1055-21951055-21951055-20721030-21701030-17751030-20451030-17751403301.55.13

D400 sa

rasteretnom

pločom

1065-11501065-11501065-11501040-11251040-11251040-11251040-112515533301.56.18
1065-16001065-16001065-16001040-15751040-15751040-15751040-157515613301.56.19
1065-22001065-22001065-20721040-21751040-17751040-20451040-177515723301.56.20

D400 bez

rasteretne

pločom

1065-11501065-11501065-11501040-11251040-11251040-11251040-11251863301.57.08
1065-16001065-16001065-16001040-15751040-15751040-15751040-15751943301.57.09
1065-22001065-22001065-20721040-21751040-17751040-20451040-17751983301.57.10

ACO Oleopator i Oleopass P SRB 2012 pdf
ACO Oleopator-P-X NS3 ST300pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS3 ST600pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS3 ST900pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS6 ST600pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS6 ST1200pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS8 ST800pdfdwg
ACO Oleopator-P-X NS10 ST1000pdfdwg
ACO nadvišenja za A15 - fi600pdf
ACO nadvišenja za B125 - fi600pdf
ACO nadvišenja za separatore B125pdf
ACO nadvišenja za D400 bez ploče fi600pdf
ACO nadvišenja za D400 sa pločom fi600pdf

Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST300xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST600xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS3 ST900xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS6 ST600xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS6 ST1200xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS8 ST800xlsx
Tenderski opis Oleopator P-X FST NS10 ST1000xlsx
Uputstvo za ugradnju Lipumax i Olepator P SRBpdf
Odrzavanje separatora LND SRPS EN 858pdf
DoP Oleopator Ppdf

ACO ST Oleopator P - Oleopass P - ugradnja i funkcionisanje

ACO ST Oleopator P - Oleopass P - ugradnja i funkcionisanje