Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO žablji poklopci, AquaFix Milieu, su dizajnirani za ispuštanje vode i sprečavanje povratnog toka u vanrednim situacijama (preterano padanje kiše, plima...). Najčešće se postavljaju kod: reka, kanala, jezera, basena, kanalizacije, priobalnih područja, mora ...

ACO žablji poklopci - AquaFix

ACO žablji poklopci

Koriste se za ispuštanje vode i sprečavanje povratnog toka u vanrednim situacijama (kada su povećane padavine i sl). Najčešće se postavljaju u kanalizaciju, basene, reke/kanale, jezera, more itd.

Tipovi HDPE žabljih poklopaca


ATK-G

ATK-GV

ATK-A

ATK-S


ATK-F

ATK-PF

ATK-BS

BTK


ACO žablji poklopac tipa ATK-G / ATK-GV

Klasičan žablji poklopac koji se postavlja na ravan zid. Ovaj poklopac je pogodan za ispod i iznad vodene linije, ali nije za trajnu upotrebu pod vodom. Centar gravitacije se nalazi odmah ispod ose šarke tako da poklopac nema prepreka od sopstvene težine i otvara se brzo, a vertikalni položaj obezbeđuje minimalan gubitak odliva.

ACO žablji poklopac tipa ATK-A / ATK-S / ATK-BS / ATK-F

Pogodan je za trajnu upotrebu pod vodom i za plimne situacije, sa uglom od 10 stepeni da bi se obezbedila vodonepropusna situacija u svim uslovima. ATK-A ima integrisanu flanšu za ankerisanje (montira se na zid), ATK-S se spaja putem PVC cevi, ATK-BS se umeće u betonsku ili čeličnu cev, a ATK-F se povezuje preko prirubnice / flanše.

ACO žablji poklopac tipa ATK-PF

Ovaj žablji poklopac je pogodan za prepumpavanje, odnosno na krajevima potisnog voda, sa uglom od 10 stepeni da bi se obezbedila vodonepropusna situacija u svim uslovima. Ima priključak za ventilaciju (aerator) kako bi se sprečio vakuum unutar cevi, a povezuje se preko prirubnice / flanše.

ACO žablji poklopac tipa BTK

Za visinu vodenog stuba od 1m do 5m, do DN 500. U varijantama za više vrsta povezivanja: BTK-A, BTK-G, BTK-F, BTK-S, BTK-BS

Mogućnost povezivanja


ACO AquaFix Milieu brošura - uskoropdf