Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Inovativni proizvod CityTop® šaht poklopac za kanalizaciona okna po sistemu Bituplan® koji se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolovoza valjanjem ili utiskivanjem (vibro pločama). Fokus novog tehničkog koncepta je sigurnost, težina i jednostavno rukovanje. Sve to integrisano je u novu liniju poklopaca razvijenih u ACO-u.

ACO CityTop Bituplan šaht poklopac

Šaht poklopac se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolovoza valjanjem ili utiskivanjem (vibro pločama) u nivou kolovoza. Time se osigurava apsolutna površinski povezana ugradnja bez dodatnih radova. Na putu više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke pri prolasku vozila. Dodatna prednost: nema pojave udarnog opterećenja na poklopac kanalizacionog okna i prenosa sile na konstrukciju okna.

Okviri poklopca kanalizacionog okna mogu se koristiti za montažne visine od 170 do 230 mm. Standardno ugrađeni poklopci kanalizacijskog okna montažne visine okvira 170 mm mogu se zameniti bez izmene konstrukcije okna.

ACO_Bituplan_šaht_poklopci_brošura ENGpdf
Tehnički list za ACO CityTop P Bituplan D400 H16cmpdf
Tehnički list za ACO CityTop + Edition ure Bituplan D400 H16cmpdf
ACO CityTop Bituplanpdfdwg
ACO_CityTop_Bituplan_f800doc
ACO_CityTop_Bituplan_f600_MK1doc
ACO_CityTop_Bituplan_f800doc
ACO CityTop Bituplan Uputstvo za ugradnjupdf
IKH 1394-22pdf
IKH 1393-22pdf
Sertifikat o stalnosti svojstava ACO CityTop O600 D400pdf

Ugradnja ACO Multitop Bituplan poklopca

Ugradnja ACO Multitop Bituplan poklopca