Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO paleta poklopaca zaokružena je poklopcima za specijalne namene. SERVOKAT® poklopci sa hidrauličkim mehanizmom pri otvaranju i mogućnošću birane završne obloge, kao i SECANT® višedelni poklopci sa izvadivim traverzama u velikim dimenzijama.

ACO Servokat i Secant

ACO SERVOKAT® poklopci sa hidrauličkim mehanizmom jednostavnim za otvaranje, idealno su rešenje za okna koja se često otvaraju radi održavanja i pregleda. Poklopac bez problema može otvoriti jedna osoba bez dodatne pomoći. Kod poklopaca za izlaze u nuždi, zaključavanje i poluge za otvaranje nalaze se sa obe strane poklopca. SERVOKAT® poklopci zadovoljavaju sve sigurnosne zahteve i dostupni su u izradi od nerđajućeg ili pocinkovanog čelika u klasama opterećenja do F900.

Područja primene:
 • Aerodromi i morske luke
 • Železničke stanice
 • Tuneli i mostovi
 • Izlazi u slučaju nužde
 • Tretman otpadnih voda i kanalizacija
 • Kontrolna okna
 • Distribucija vodom i plinom

ACO SECANT® poklopci od livenog gvožđa klase opterećenja D400 dostupni su kao jednodelni, višedelni (do 1050 x 6200 mm) ili višedelni sa izvadivim nosačima (do 2900 x 3800 mm). Najveća prednost je što prekrivena površina ostaje u potpunosti slobodna. Fleksibilan sistem, konstrukcija i korišćeni materijali pružaju izuzetno široku mogućnost primene ovih poklopaca.

Područja primene:
 • Energetska postrojenja za distribuciju i raspodelu energije
 • Okna za opremu u radnim prostorima
 • Pumpne i transformatorske stanice
 • Kontrolna okna
 • Retenzioni bazeni