Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnjavanje podzemnih i nadzemnih garaža

Odvodnjavanje podzemnih garaža mora biti u skladu sa zahtevima za plitku ugradnju. Ulazne i izlazne rampe moraju imati efikasno i funkcionalno odvodnjavanje na kosim površinama. ACO nudi kompletan sistem za odvodnjavanje u skladu sa postavljenim zahtevima, kao i samostojeće separatore lakih naftnih derivata.


ACO Deckline

 • Robusno telo kanala svetle širine 100 mm
 • Izrađen od vodonepropusnog polimer betona
 • Jednostavan za zaptivanje
 • Idealno rešenje za asfaltne površine
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Siguran od korozije zbog materijala izrade
 • Telo kanala dostupno u tri boje: siva, natur i antracit
 • Pokrivne rešetke dostupne iz Multiline programa
 • Klasa opterećenja do C250

ACO XtraDrain

 • Kanal od polipropilena sa odvojivom pokrivnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nominalne širine
 • Lakša ugradnja zbog manje težine
 • V - presek kanala osigurava brži protok
 • Materijal otporan na soli i koroziju

ACO Multiline

 • Kanal od polimer betona sa pokrivnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nominalnih širina
 • Tela kanala u kontinuiranom ili kaskadnom padu
 • Klasa opterećenja od A15 do D400
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki u četiri materijala izrade

Jednodelni liveno gvozdeni slivnici

 • Garažni slivnici testirani prema DIN EN 1253-2
 • Izrađen od livenoog gvožđa
 • Klasa materijala A1
 • Bez ili sa sifonom
 • Za priključak na SML cev, testiran prema DIN 19522 / DIN EN 877

Separatori lakih naftnih derivata

 • Niska cena čišćenja i pražnjenja
 • Neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • Koalescentni element se može čistiti
 • Visoka efikasnost
 • Izbor zapremine taložnika
 • Male dimenzije
 • Jednostavno održavanje
 • Brzina ugradnje
 • Jednostavna manipulacija