Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnjavanje tunela

Projektovanje i izgradnja tunela zahteva poseban fokus na sigurnost, vatrootpornost i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna, kvalitetna rešenja za odvodnjavanje i ekspertizu u skladu sa evropskim standardima i lokalnim propisima.

Službena acotunnel.com stranica

Hemijska otpornost

Korišćenje agresivnih sredstava protiv zamrzavanja na kolovozu i slučajno izlivanje opasnih materija utiču na hemijsku otpornost elemenata koji se koriste za opremanje tunela. Zbog toga je važno da sistemi za odvodnjavanje i prečišćavanje tečnosti u tunelima budu proizvedeni od materijala visoke hemijske otpornosti, a pre svega vodonepropusni, i izvedeni u zaptivenom sistemu koji ne dozvoljava procurivanje.

Izlivanje opasnih materija

U slučaju nezgode u tunelu, uklanjanje zapaljivih tečnosti sa kolovoza, što je pre moguće, smanjuje rizik od požara. Zbog toga je izuzetno važno da sistem za odvodnjavanje ima dizajn koji odgovara parametrima svakog pojedinačnog tunela, kao i hidraulički kapacitet koji osigurava prijem i odvođenje opasnih materija u zahtevanom vremenu.

Zaštita od požara

Najekstremnija situacija u tunelima, čije rizike treba svesti na minimum, je svakako požar. Pored ostalih elemenata tunela, odabir sistema za odvodnjavanje je izuzetno bitan u sprečavanju ovakvih situacija. Pored brzog prijema i odvodnje zapaljivih tečnosti sa kolovoza, sistem za odvodnjavanje treba posedovati elemente koji sprečavaju prenošenje požara u glavnu kolektorsku cev, a na izlazu iz tunela sistem za detektovanje i skladištenje zapaljivih tečnosti i ostalih opasnih materija.

ACO proizvodi za tunele

 • Monolitni šlic kanali za odvodnjavanje tunela
 • Sifonirani šaht za evakuaciju opasnih materija i prekid pristupa kiseoniku u kolektorski sistem
 • Vodonepropustni sistem sa integrisanom zaptivkom otpornom na ulja i goriva
 • Polimer beton manje težine, izuzetne hemijske otpornosti i optimalnih dimenzija i mase
 • Otpornost na mraz i sredstva za odmrzavanje kolovoza
 • Poklopac okna za tunele i saobraćajnice visokog intenziteta i brzine prometa
 • Velika masa poklopca
 • Vijčano zaključavanje u tri tačke
 • Zaštita vijčanog zaključavanja kompozitnim čepovima i zaptivkama
 • Okrugli rebrasti okvir za sidrenje i sa priključcima za ugradnju direktno u beton
 • Poklopci od livenog gvožđa, pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
 • Veliki izbor veličine svetlog otvora za teška opterećenja
 • Poklopci sa hidrauličkim mehanizmom pri otvaranju
 • Mogućnost biranja završne obloge
 • Višedelni poklopci sa izvadivim traverzama u velikim dimenzijama
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Automatski ventil za zaustavljanje opasnih materija
 • Izrađen od armiranog betona prema DIN 4282
 • Za ugradnju na kanalizacionu mrežu
 • Sa električnim pogonom – u izvedbi za ili bez eksplozivne zaštite
 • Vreme zatvaranja do 10 sekundi
 • Automatika sa javljanjem položaja ventila
 • Taložnik izrađen od plastike armirane staklenim vlaknima
 • Namenjen za skladištenje tečnosti velikih zapremina
 • Male težine
 • Visoke hemijske otpornosti
PRIRUČNIK ZA PROJEKTOVANJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
SRPS EN 1433:2018

Kanali za odvodnjavanje u zonama motornog saobraćaja i pešačkim zonama – Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti

SRPS EN 858-2:2008

Sistemi separatora za lake tečnosti - Deo 2: Izbor nazivne veličine, izgradnja, pogon i održavanje

Budite slobodni da nas kontaktirate! Pregled naših zaposlenih možete pronaći ovde.

Srđan Tomić

Business Development Manager

+381 63 1058 483

tomic@aco.rs