Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Green City rešenje - modularni sistem za Grad sunđera

Kao stručnjak za upravljanje površinskim vodama i partner radne grupe Schwammstadt, koja razvija koncept Grad sunđera, ACO kompanija je osmislila modularni sistem kao deo ovog projekta i kao tehničko rešenje koje je podjednako efikasno koliko i lako za implementaciju. Prikupljena kišnica sa krovnih površina se može uvesti direktno u podzemno sunđerasto telo grada, ali se zagađena kišnica sa ulica i parking mesta mora prečistiti i kao takva uvesti u sistem Grad sunđera. I tako je deo ACO modularnog sistema i poseban ACO slivnik za dizajn rešetkom, koji u sebi ima implementiran sistem za prečiščavanje prikupljene atmosferske vode sa ulica.

Modularni sistem se lako može sprovesti u gradovima. Takođe je deo koncepta da su građevinske kompanije već upoznate sa ACO asortimanom proizvoda i nije potrebna nikakva obuka koja oduzima mnogo vremena. Dokazana efikasnosti I funkcionalnost ACO proizvoda, koji su modularno uključeni u zajednički razvijene komponente grada sunđera, fleksibilne su i stoga se za specifične projekte mogu koristiti kombinovano.

Kako ovaj "sunđer" funkcioniše ispod površine?

Konstrukcija kolovozne podkonstrukcije mora da ispunjava kako tehničke uslove izgradnje puta, tako i biološke zahteve drveća. Šupljine između kamenja podkonstrukcije, ispunjene supstratom, obezbeđuju stablima vodu i u sušnim periodima. Stvara se sistem pora kroz koje se prostire koren: grube pore omogućavaju vazduhu i vodi da prodru u tlo i distribuiraju ih. Dodatni efekat je stvaranje prostora za zadržavanje kišnice, koji rasterećuje kanalizacioni sistem i snabdeva drveće čak i tokom sušnih perioda. Korenje urbanog drveća dugoročno se snabdeva vazduhom, vodom i hranljivim materijama. Ovo je preduslov za zdravo i vitalno drveće.

Prednosti sistema:
 • usmerava fokus na urbano drvo kao efikasno sredstvo borbe protiv posledica klimatskih promena, posebno za ublažavanje urbanih toplotnih ostrva.
 • omogućava proširenje korena urbanog drveća kao meru za poboljšanje vitalnosti drveća i životnog veka (cilj: najmanje 36m³ korena prostora po drvetu).
 • to je mera prilagođena lokaciji. Podrazumeva korišćenje lokalno dostupnih materijala što više i planiranje sunđerastog gradskog područja na takav način da je prilagođeno putnom prostoru, terenskim i lokalnim klimatskim uslovima. Planiranje uključuje podstrukturu, sadnju i odabir popločanja.
 • namera da se većina godišnjih padavina uvede u retenzioni podzemni sistem i zadrži što je više moguće raspoloživo za biljke.
Pametno korišćenje kišnice

Umesto da se, što je brže moguće, padavine i obilne kišnice odvode, one se sprovode u korenje uličnog drveća. Cilj je da se uvede što više kišnice kako bi se drvo snabdevalo vodom čak i tokom dužih sušnih perioda bez dodatnog ručnog zalivanja.

1. Letnji režim rada: početak kiše

Kišnica sa trotoara: puni telo slivnika do nivoa priključenih drenažnih cevi.

Kišnica sa saobraćajnica: akumulira se do nivoa izlaznih otvora ACO izlivne kutije.

2. Letnji režim rada: kiša pada

Kišnica sa trotoara: stiže do tela sunđera direktno preko povezanih drenažnih cevi.

Kišnica sa saobraćajnica: teče kroz otvore u izlivnoj kutiji i ide u susedni duboki sloj i prodire kroz sloj zemlje u telo sunđera.

3. Letnji režim rada: jaka kiša

Kišnica sa trotoara: vraća se nazad preko integrisanog bajpasa u kanalizaciju, ako je telo sunđera zasićeno. Sprečen je povratni tok na površinu.

Kišnica sa saobraćajnica: inicijalno se čisti kroz sloj zemlje za to namenjen. Naknadna količina ide direktno u telo sunđera preko integrisanog bajpasa u izlivnoj kutiji.

4. Zimski režim rada: kiša i otopljena voda otiču u kanalizaciju

Kišnica i otopljena voda sa trotoara i saobraćajnica: koja sadrži hloride teče direktno u kanalizaciju kroz otvoreni klizni ventil.

ACO Combipoint komplet za Grad sunđera

Jedan sistem, više upotreba

Reformisan i savremen: ACO Combipoint

Već poznati ACO Combipoint ulični slivnik postaje ACO modularni sistem za Grad sunđera.

Kombinacija postojećih elemenata sa dobro poznatim prednostima kao što su vodonepropusnost, mogućnost podešavanja visine i fleksibilnost, sa novorazvijenim elementima Sunđer grad sistema, proizvodi fleksibilni modularni sistem.

Sistemi zaštite drveća

ACO Wotan sistem zaštite stabala nudi fleksibilnost u obliku i veličini, tako da se može aplicirati u svim uslovima gde ovakav sistem može biti potreban. Sistem ACO Wotan ne zahteva podkonstrukciju jer njegovu bazu čine rešetke postavljene u segmentima visine 6 cm kojima nije potrebno održavanje. Njegovi pojedinačni elementi su spojeni posebnim sistemom za zaključavanje i stvaraju površinu koja je otporna na sva opterećenja.

Zašto zaštita drveća?

Drveće u urbanim mestima podložno je raznom saobraćajnom opterećenju, a rezultati toga su:

 • Zbijanje tla koje otežava snabdevanje vazduhom i vodom
 • Oštećenja od udaraca koje uništava stablo, a samim tim i „linije za snabdevanje“ drveta.

Takvi efekti se mogu sprečiti rešetkama za drveće i zaštitnim kavezom.

Primena:
 • uz saobraćajnice
 • urbana područja
 • trgovi
 • šetališta
 • parkovi
Princip grada sunđera: Drveće snižava temperaturu u Seestadt Aspern u Beču | ACO Green city
Princip grada sunđera: Drveće snižava temperaturu u Seestadt Aspern u Beču | ACO Green city
ACO_Sponge city-1pdfdwg
ACO_Sponge city-2pdf
ACO_Sponge city-3pdf

ACO Green City brošura na nemačkompdf