Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Magistralni putevi

Izazovi projektovanja, izgradnje i održavanja magistralnih puteva odnose se na održavanje ravne površine, odvodnjavanje na malom nagibu puta i bezbedan prolazak vodozemaca. ACO nudi sveobuhvatna rešenja za ove izazove, obezbeđujući efikasno odvodnjavanje, udobnost i sigurnost.

Ujednačena površina kolovoza i zaštita od propadanja

Narušavanje kolovozne površine u zoni slivnika i šaht poklopaca, može da dovede do opasnosti po prevozna sredstva i putnike. Zbog toga je jako važno predvideti sisteme odvodnjavanja čija konstrukcija omogućuje prenos opterećenja bez oštećenja kolovoza.

Odvodnjavanje pri malim nagibima kolovoza

Efikasno odvodnjavanje otklanja opasnost od gubljenja kontrole nad prevoznim sredstvom u krivinama. Zbog toga sistemi odvodnjavanja moraju imati odgovarajući hidraulički kapacitet i dizajn koji omogućava efikasno odvodnjavanje i pri malim količinama padavina.

Zaštita vodozemaca

Putne trase često presecaju migracione puteve vodozemaca, gmizavaca i ostalog živog sveta. To predstavlja opasnost po životinje ali i ljude i vozila. Predviđanjem posebnih elemenata koji omogućavaju neometan prolaz sitnih životinja, ovi rizici se isključuju.

ACO proizvodi za magistralne puteve

 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji
 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimer betona
 • Klasa opterećenja D400, prema SRPS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Zaštitni tuneli za prolaz vodozemaca
 • Izrađeni od polimer betona za visoku izdržljivost
 • Sistemsko rešenje sa više varijacija
 • Klasa opterećenja D400 prema SRPS EN 1433
 • Monolitni sistem osigurava stabilnost
 • Modularni ulični PP slivnik sa liveno gvozdenom rešetkom
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM zaptivke

 • Amortizujuća ispuna integrisana u okvir
 • Ne postoji kontakt između rama šaht poklopca i šahta
 • Bez osetljive spojnice
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm
SRPS EN 124-1:2016

Slivničke rešetke i poklopci revizionih okana za zone motornog i pešačkog saobraćaja — Deo 1: Definicije, klasifikacija, opšti principi projektovanja, zahtevi za performanse i metode ispitivanja

SRPS EN 1433:2018

Kanali za odvodnjavanje u zonama motornog saobraćaja i pešačkim zonama – Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti

SRPS EN 858-2:2008

Sistemi separatora za lake tečnosti - Deo 2: Izbor nazivne veličine, izgradnja, pogon i održavanje

Budite slobodni da nas kontaktirate! Pregled naših zaposlenih možete pronaći ovde.

Srđan Tomić

Rukovodilac tržišnog segmenta

+381 63 1058 483

tomic@aco.rs
Dragana Golubović

Rukovodilac tržišnog segmenta

+381 63 469 745

golubovic@aco.rs