Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnjavanje autoputeva

ACO Vam nudi kompletno rešenje upravljanja površinskim vodama na autoputevima. Pored tačkastog i linijskog odvodnjavanja, vodimo računa i o tretmanu površinskih voda. ACO rešenje pružaju odvodnjavanje uz maksimalnu sigurnost.

Odvodnjavanje za maksimalnu sigurnost

Padavine na autoputevima moraju brzo i efikasno biti uklonjene. U suprotnom mogu lako ugroziti saobraćaj, pogotovo zimi kada dolazi do smrzavanja površinskih voda. Takođe treba izbegavati penetriranje vode na površini puta, kako ne bi došlo do oštećenja usled mraza. Zbog toga je naročito važno planirati odvodnjavanje i u skladu sa tim rizike svesti na minimum.

Posebno otporan drenažni sistem

Elementi za odvodnjavanje na autoputevima su izloženi visokim dinamičkim opterećenjima, kao što su česta vožnja praćena velikim brzinama i prelazak teških, opterećenih kamiona.

Sistemi za odvodnjavanje moraju biti robusni i otporni.

Opasne tečnosti, prljavština i prašina

Zbog velikog broja vozila i nesreća u saobraćaju, može doći do izlivanja opasnih tečnosti na put. One takođe putem spiranja ulaze u sistem odvodnjavanja i mogu predstavljati potencijalnu opasnost za podzemne vode i zemlju.

Kišnica mora na adekvatan način biti sakupljena, prečišćena i prosleđena u cilju naše bezbednosti i očuvanja životne sredine.

ACO proizvodi za autoputeve

 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji

ACO SK Kanali

 • Kanal od polimer betona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nominalne širine
 • Zaštitni rub i rešetka od livenog gvožđa
 • Klasa opterećenja do F900, prema SRPS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja rešetke
 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlic ulivnih rubova za različita polja primene
 • Klase opterećenja A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulička efikasnost i kapacitet skladištenja
 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimer betona
 • Klasa opterećenja D400, prema SRPS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Protoka od 65-100 l/s sa horizontalnim telom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

ACO Separatori teških metala

 • Separator teških metala, sistem za tretman površinske vode sa integrisanim taložnikom uklanja ne samo grube i fine čestice sedimenata metodom sedimentacije i filtracije, nego isto tako i otopine teških metala i ugljovodonika koji se nalaze sadržani u otpadnoj vodi.
 • Projektovan je za upotrebu na izuzetno frekventnim saobraćajnicama, parkinzima, komercijalnim zonama itd. U skladu sa DWA M 153 klasificiran je slično kao sistem za sedimentaciju, tip D12 filtera i kanal vrednosti 0.25.
 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez korišćenja spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja
PRIRUČNIK ZA PROJEKTOVANJE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
SRPS EN 1433:2018

Kanali za odvodnjavanje u zonama motornog saobraćaja i pešačkim zonama – Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti

SRPS EN 858-2:2008

Sistemi separatora za lake tečnosti - Deo 2: Izbor nazivne veličine, izgradnja, pogon i održavanje

SRPS EN 124-1:2016

Slivničke rešetke i poklopci revizionih okana za zone motornog i pešačkog saobraćaja — Deo 1: Definicije, klasifikacija, opšti principi projektovanja, zahtevi za performanse i metode ispitivanja

Budite slobodni da nas kontaktirate! Pregled naših zaposlenih možete pronaći ovde.

Srđan Tomić

Rukovodilac tržišnog segmenta

+381 63 1058 483

tomic@aco.rs
Dragana Golubović

Rukovodilac tržišnog segmenta

+381 63 469 745

golubovic@aco.rs