Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO AquaFix Milieu proizvodi

Kompanija Aquafix Milieu iz Holandije je postala deo ACO Grupe. Ova kompanija ima više od 30 godina iskustva u oblasti prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja vodama.

ACO tablaste ustave su zatvarači u agresivnim situacijama, morska voda, kanalizacioni sistemi, sistemi za preradu otpadnih voda itd.