Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO MULI-STAR MWS1 prepumpni uređaji za fekalne vode - za nadzemnu ugradnju

Prednosti proizvoda

 • mala masa: 31 kg
 • tihi rad usled niskog broja obrtajan
 • brza ugradnjan
 • kompletan uređaj spreman za ugradnju
 • moguće unošenje kroz kvadratni otvor 60x 60 cm
 • slobodno protočno radno kolo sigurno od začepljenja (Vortex)
 • slobodan otvor kroz pumpu 57 mm
Područja primene
 • porodične kuće
 • podrumski stanovi
 • sabirni rezervoar od polietilena
 • revizioni poklopac 133 mm
 • sa kompletom za učvršćenje u podlogu
 • tri horizontalna priključka DN100
 • jedan vertikalni priključak DN50/DN100
 • priključak ventilacije DN50 (PVC Cevi)
 • potisni priključak

- protivpovratni ventil sa kuglom, integrisan u rezervoar, sa ispustom za pražnjenje
- priključak za elastični spoj potisnog voda DN100

 • podaci o motoru

- monofazni elektromotor MWS1 230V/50Hz (dostupno i u trofaznoj varijanti)
- slobodno protočno radno kolo (Vortex)

 • upravljački i signalni uređaj

- 1,5 m priključnog kabla sa šuko utikačem
- beznaponski kontakti zbirne dojave kvara
- uključuje 5 m priključnog kabla između prepumpnog uređaja i komandnog ormara