ACO Oleolift P je samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata sa integrisanom pumpom

ACO Oleolift P sa mono pumpom

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

ACO Oleolift P pdf
ACO Oleolift P NS3 ST300 (1-5m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS3 ST300 (5-10m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS3 ST300 (10-20m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS3 ST600 (1-5m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS3 ST600 (5-10m) pdfdwg
ACO Oleolift P NS3 ST600 (10-20m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST600 (1-5m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST600 (5-10m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST600 (10-20m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST1200 (1-5m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST1200 (5-10m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS6 ST1200 (10-20m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS10 ST1000 (1-5m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS10 ST1000 (5-10m)pdfdwg
ACO Oleolift P NS10 ST1000 (10-20m)pdfdwg

Tenderski opis ACO Oleolift P NS3 ST300xlsx
Tenderski opis ACO Oleolift P NS3 ST600xlsx
Tenderski opis ACO Oleolift P NS6 ST600 xlsx
Tenderski opis ACO Oleolift P NS6 ST1200xlsx
Tenderski opis ACO Oleolift P NS10 ST1000xlsx
TOP