Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator C-FST eksterni Bypass je koalescentni separator lakih naftnih derivata od armiranog betona za ugradnju u zemlju sa obilaznim tokom (bypass-om) i taložnikom

ACO Oleopator C-FST eksterni Bypass

Ovj tip separatora se sastoji od 3 ili 4 elementa zavisno da li je separator sa integrisanim taložnikom ili se taložnik nalazi ispred separatora (kao na prikazanoj šemi).

  • konstruisan i proizveden u skladu sa SRPS EN 858
  • efikasnost prečišćavanja: klasa I (lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l) - kod testiranja u skladu sa tačkom 8.3.3.1 Norme
  • nominalna veličina NG 40-200/200-1000 (protok kroz separator / ukupni protok), zapremnina taložnika SF 1200-10000 litara
Područje primene:
  • spoljna parkirališta
  • saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

ACO Betonski separatori 2015pdf
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS40_200_4000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS40_400_4000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS50_250_5000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS50_500_5000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS65_325_6500 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS80_400_8000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS100_400_10000 EXTpdfdwg
ACO Oleopator-ByPass C-FST NS100_600_10000 EXTpdfdwg

Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS40_200 ST4000 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS40_400 ST4000 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS50_250 ST5000 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS50_500 ST5000 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS65_325 ST6500 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS80_400 ST8000 eksterni bypassxlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS100_600 ST10000 eksterni bypassxlsx
ACO Održavanje separatora LND pdf