Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO MULI-UF prepumpni uređaji za fekalne vode - za ugradnju u pod

Prednosti proizvoda

 • korisna zapremina sabirnog rezervoara 27 l
 • 3 priključka uliva
 • jednostavna montaža/demontaža pumpe
 • podni odvod integrisan u poklopac uređaja
Područja primene
 • porodične kuće
 • podrumski stanovi
 • sabirni rezervoar od polietilena

- 2 veličine rezervoara
- 3 priključka uliva DN100
- 1 priključak ventilacije DN50
- 1 priključak za kablove DN50

 • pneumatsko upravljanje sa 10 m kabla
 • revizioni poklopac za ispunu keramikom

- Klasa opterećenja K3
- veličina 330×250 mm
- podesiv po visini
- integrisani sifonirani slivnik

 • potisni priključak

- DN50-40 R5/4“sa integrisanom nepovratnom klapnom iz cevi PVC-U EN ISO 15493

 • pumpa sa seckalicom smeštena u posebnoj komori