Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

ACO. we care for water

ACO je vodo-tehnološka kompanija koja štiti vodu. Nadovezujući se na našu globalnu stručnost u oblasti odvodnje koja štiti ljude od vode, sve više vidimo našu misiju kao i zaštitu vode od ljudi.


Sa ACO WaterCycle, ACO obezbeđuje sisteme koji sakupljaju i kanališu, čiste, zadržavaju i na kraju ponovo koriste vodu. Na ovaj način, ACO doprinosi očuvanju čiste podzemne vode kao vitalnog resursa i daje doprinos budućem svetu. U svojoj Agendi 2030, globalna zajednica UN je postavila poboljšanje kvaliteta vode kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja.


Inteligentni sistemi za odvodnjavanje iz ACO-a sve više koriste pametnu tehnologiju kako bi osigurali da se kišnica i otpadna voda odvode ili privremeno skladište. Sa inovativnom tehnologijom odvajanja i filtriranja, sprečavamo kontaminaciju vode zagađivačima kao što su masti, goriva, teški metali i mikroplastika. Danas, ACO ide korak dalje: prihvatamo izazov ponovne upotrebe vode i tako uspostavljamo ciklus uštede resursa. Za sve proizvode i sisteme, ACO pridaje veliku važnost trajnosti, ponovnoj upotrebi i niskom ugljeničnom otisku. Težnja ka održivosti je stalan proces sa kojim se svakodnevno trudimo da ispunjavamo.


ACO Grupa je globalno porodično preduzeće koje je jedan od lidera na svetskom tržištu u segmentu tehnologije vode. Osnovano u pokrajini Šlezvig-Holštajn 1946. godine, funkcioniše kao transnacionalna mreža u preko 50 zemalja. Širom sveta, ACO karakteriše visok nivo decentralizovanog vlasništva i eksplicitna blizina regionalnom tržištu.


ACO iskustvo

Faktor u kome se ogleda snaga ACO kompanije je komunikacija u okviru koje se neguje povezivanje kreativnosti, znanja i iskustva na globalnom nivou. Ta iskustva delimo sa partnerima sa kojima učestvujemo u realizaciji najrazličitijih građevinskih projekata kao što su aerodromi, luke i pristaništa, logistički i distributivni centri, šoping centri, hoteli, poslovni i privatni objekti, u kojima ACO proizvodi čine neizostavni deo i doprinose funkcionalnoj i estetskoj dimenziji objekta.

ACO i umetnost

Kreativni učinak je bolji u kreativnom okruženju. Zbog toga je umetnost čvrsta korporativna kultura u ACO-u.

Jedno od najvećih godišnjih dešavanja u umetnosti je NordArt. Hans-Julius Ahlman, upravnik ACO Grupe, pokrenuo je događaj 1999. godine. Danas je NordArt najveća izložba savremene umetnosti u Severnoj Evropi.

ACO i održivost

ACO proizvodni sistemi značajno doprinose zaštiti životne sredine, stvaraju i održavaju infrastrukture i sigurnost u industriji, trgovini, transportu i mnogim drugim područjima.

ACO investira u razvoj sistema za odvodnjavanje koji može da upravlja i odvede velike količine vode.