Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

ACO. we care for water

ACO je kompanija koja štiti vodu. Nadovezujući se na našu globalnu stručnost u oblasti odvodnje koja štiti ljude od vode, sve više vidimo našu misiju kao i zaštitu vode od ljudi.


Sa ACO WaterCycle, ACO obezbeđuje sisteme koji sakupljaju i kanališu, čiste, zadržavaju i na kraju ponovo koriste vodu. Na ovaj način, ACO doprinosi očuvanju čiste podzemne vode kao vitalnog resursa i daje doprinos budućem svetu. U svojoj Agendi 2030, globalna zajednica UN je postavila poboljšanje kvaliteta vode kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja.


Inteligentni sistemi za odvodnjavanje iz ACO-a sve više koriste pametnu tehnologiju kako bi osigurali da se kišnica i otpadna voda odvode ili privremeno skladište. Sa inovativnom tehnologijom odvajanja i filtriranja, sprečavamo kontaminaciju vode zagađivačima kao što su masti, goriva, teški metali i mikroplastika. Danas, ACO ide korak dalje: prihvatamo izazov ponovne upotrebe vode i tako uspostavljamo ciklus uštede resursa. Za sve proizvode i sisteme, ACO pridaje veliku važnost trajnosti, ponovnoj upotrebi i niskom ugljeničnom otisku. Težnja ka održivosti je stalan proces sa kojim se svakodnevno trudimo da ispunjavamo.


ACO Grupa je globalno porodično preduzeće koje je jedan od lidera na svetskom tržištu u segmentu tehnologije vode. Osnovano u pokrajini Šlezvig-Holštajn 1946. godine, funkcioniše kao transnacionalna mreža u preko 50 zemalja. Širom sveta, ACO karakteriše visok nivo decentralizovanog vlasništva i eksplicitna blizina regionalnom tržištu.


ACO iskustvo

Faktor u kome se ogleda snaga ACO kompanije je komunikacija u okviru koje se neguje povezivanje kreativnosti, znanja i iskustva na globalnom nivou. Ta iskustva delimo sa partnerima sa kojima učestvujemo u realizaciji najrazličitijih građevinskih projekata kao što su aerodromi, luke i pristaništa, logistički i distributivni centri, šoping centri, hoteli, poslovni i privatni objekti, u kojima ACO proizvodi čine neizostavni deo i doprinose funkcionalnoj i estetskoj dimenziji objekta.

ACO i umetnost

Kreativni učinak je bolji u kreativnom okruženju. Zbog toga je umetnost čvrsta korporativna kultura u ACO-u.

Jedno od najvećih godišnjih dešavanja u umetnosti je NordArt. Hans-Julius Ahlman, upravnik ACO Grupe, pokrenuo je događaj 1999. godine. Danas je NordArt najveća izložba savremene umetnosti u Severnoj Evropi.

ACO i održivost

ACO proizvodni sistemi značajno doprinose zaštiti životne sredine, stvaraju i održavaju infrastrukture i sigurnost u industriji, trgovini, transportu i mnogim drugim područjima.

ACO investira u razvoj sistema za odvodnjavanje koji može da upravlja i odvede velike količine vode.