Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Redovno i odgovorno održavanje mostova je neophodno za postizanje sveukupnog stanja sigurnosti i korišćenja puteva. Prilikom planiranja obnove saobraćajnih površina mostova i nadvožnjaka, kao i kod projektovanja novih mostova, izuzetnu pažnju potrebno je usmeriti na traženje najkvalitetnijih rešenja za odvodnjavanje atmosferskih voda. Osim tradicionalnih rešenja u odvodnjavanju mostova upotrebom tačkastih mostnih slivnika, stručnjaci kompanije ACO su ponudili inovativno rešenje korišćenjem ACO KerbDrain Bridge – šupljih ivičnjaka od polimer betona.

ACO KerbDrain Bridge

Konstrukcija objedinjuje ivičnjak s bočnim otvorima i odvodni kanal u unutrašnjosti ivičnjaka. Proizvod je dizajniran prema strogim zahtevima za odvodnjavanje mostova i odražava naše iskustvo korištenja šupljih ivičnjaka kao komunalno odvodnjavanje puteva i tunela. ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 objedinjuje zahteve za vrlo malu dubinu ugradnje, visok kapacitet odvodnjavanja, konstrukciju otpornu na udarce i vodonepropusnost spojeva.

Revizija

Dostupne su dve varijante revizionog elemenata za pregled i održavanje ACO KerbDrain Bridge KD 200-75, sistema ivičnjaka sa integrisanim odvodnjavanjem. Revizija u jednoj verziji služi samo za pristup i održavanje sistema, a u drugoj verziji je opremljena zaptivkom za spoj izlivne cevi DN 150 na dnu kanala ispod revizijske liveno gvozdene rešetke. Liveno gvozdena rešetka opremljena je okretnim zglobom za bočno podizanje i sigurnosnim bezvijčanim zaključavanjem Powerlock. Dimenzije revizionog otvora 200 x 450 mm projektovane su tako da odgovaraju korištenju glavi za ispiranje pod pritiskom i prečniku usisne cevi. Priključak na odvodnu cev mosta nalazi se ispod revizijske rešetke otvora.

Područja primene:
  • Mostovi
  • Nadvožnjaci

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 polaže se na sloj polimercementnog betona. Ivičnjak se polaže na predviđenu liniju upuštanjem odozgo u žljeb postojećeg ugrađenog kanala, pri čemu treba voditi računa o poziciji i stanju integrisane zaptivke i smeru toka vode (strelica na bočnoj strani ivičnjaka).

Budući da je ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 deo zaštitne trake mosta te se ugrađuje pre betoniranja, može se opisati kao izgubljena oplata za definisanje padova i postavljanje kolovoza, a istovremeno i kao osnova za postavljanje završnog kolovoza na pešačkim površinama mosta.

Odvodnjavanje s vertikalnim izlivom

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 nudi mogućnost tipskog vertikalnog izliva preko fabrički ugrađenog zaptivnog (EPDM) priključka na dnu kanala za povezivanje cevi DN 150. Prilikom ugradnje odvoda, u zaptivni priključak se ugrađuje cev DN 150 koja postaje veza između ivičnjaka i liveno gvozdenog slivnika ugrađenog u konstrukciju mosta. Liveno gvozdeni slivnik treba imati prirubnicu za stezanje hidroizolacijonog sloja i mogućnost prihvata procednih voda sa nivoa hidroizolacije, a okolni beton treba biti drenažni u zoni slivnika.

Ugradnja u verziji za kolovozne obloge sa drenažnim asfaltom (OPA)

ACO KerbDraing Bridge dostupan je i u verziji za kolovozne obloge sa drenažnim asfaltom (OPA). Svetla visina u preseku protoka je 63 mm u standardnoj verziji i 83 mm za varijantu OPA. Površina poprečnog preseka, izmerena do vrha puta, je 96 cm² u standardnoj te 132 cm² u OPA varijanti. ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 ima četiri ulivna otvora po dužnom metru ivičnjaka, dužine 90 mm i visine 60 mm. Za sigurno odvodnjavanje možemo računati na toleranciju ugradnje kanala i asfalta do max. 10 mm.

ACO KerbDrain Bridgepdf
ACO KerbDrain Bridge KD 200-75pdfdwg
ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 revizijapdfdwg
Tehnički opis ACO KerbDrain Bridge KD 200-75xlsx
Ugradnja ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 kanalapdfdwg

ACO KerbDrain Bridge

ACO KerbDrain Bridge