Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnjavanje u komercijalnim kuhinjama i prehrambenoj industriji

Sistemi za odvodnjavanje predstavljaju veoma važan segment u borbi protiv uporne listerije i mogu biti izvor kontaminacije hrane. Loše izabrani sistemi za odvodnjavanje utiču na povećanje troškova čišćenja i održavanja a u najgorem slučaju mogu biti uzročnik kontaminacije hrane. HygieneFirst filozofija je posvećena vrhunskim higijenskim performansama.

ACO nudi rešenja koja su u skladu sa higijenskim zahtevima za odvonjavanje podova i primenjuje principe dizajniranja propisane za opremu koja je u kontaktu sa hranom, kako bi se ostvarila potpuno higijenska rešenja.

ACO Inox Food Safety

ACO Inox Food Safety

ACO BD Inox HygieneFirst

ACO BD Inox HygieneFirst

 • Slivnici za tačkasto odvodnjavanje komercijalnih kuhinja
 • Higijenski dizajn slivnika i rešetke prema SRPS EN 1672
 • Dimenzije rešetke 200x200 mm ili 250x250 mm
 • Protok slivnika do 1,6 l/sec (FHD 142) ili do 3,5 l/sec (FHD 157)
 • Mogućnost prihvata hidroizolacije
 • Teleskopski podesiva visina
 • Nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Podni slivnik kompaktnog dizajna od nerđajućeg čelika
 • Idealno rešenje za rekonstrukcije
 • Fleksibilna ugradnja zahvaljujući okretnom i po visini podesivom ramu za rešetku
 • Izvadivi sifon za jednostavno čišćenje i održavanje
 • Izrada za cementne podove, podove na bazi smola ili keramiku

 • Kanali za odvodnjavanje kuhinjskih podova
 • Higijenski dizajn kanala, rešetke i slivnika prema SRPS EN 1672
 • Protivklizne elektropolirane rešetke
 • Protok kanala do 6,4 l/sec po izlivu
 • Pad integrisan u telo kanala
 • Nerđajući čelik AISI304 ili AISI316L
 • Mogućnost izrade po meri


 • Linijski kanali sa rešetkom širine 125 ili 200 mm za odvodnjavanje industrijskih podova prema SRPS EN 1253
 • Protok kanala do 4,2 l/sec (Modular 125) ili do 6,4 l/sec (Modular 200) po izlivu
 • Pad integrisan u telo kanala
 • Nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 31
 • Mogućnost izrade po meri
 • Zaštitni rub širine 15 mm
 • Za opterećenje do C250 prema SRPS EN 1433
 • Linijski kanali sa šlic otvorom za odvodnjavanje industrijskih prostora
 • Širina šlic otvora 20 mm sa zaštitnim rubom 15 mm
 • Protok kanala do 4,2 l/sec po izlivu
 • Pad integrisan u telo kanala
 • Nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Mogućnost izrade po meri
 • Za opterećenje do C250 prema SRPS EN 1433
 • ACO Pipe cevi za gravitacijsko, pod pritiskom ili vakuum odvodnjavanje prema SRPS EN 1124
 • Dostupno u kvalitetu nerđajućeg čelika AISI 304 ili AISI 316L
 • Testirano i odobreno za pritisak do 0,7 bara ili 2,0 bara prema SRPS EN 1124
 • Visoka stabilnost i trajnost, nizak koeficijent istezanja


 • Postignut protok od oko 30 l/s
 • Proizvod dostupan od nerđajućeg čelika kvaliteta AISI 304 i 316L
 • Telo slivnika je prošlo proces pikopacifizacije
 • Dostupna klapna protiv neprijatnih mirisa
 • Dostupna košarica za nečistoće