Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Combipoint PP sistem je kompletiran slivnim rešetkama MultiTop za klase opterećenja C250 i D400. Zahvaljujući inovativnoj modularnoj izradi moguće je izvesti slivnike sa tačnim položajem izliva prema situaciji na gradilištu. Korišćenjem ACO Combipoint PP ne moraju se izvoditi spojnice od maltera, koje često sa sobom donose skupe sanacije. Rasterećenje težine osigurava se teleskopskim principom spoja slivne rešetke i slivnika.

ACO Combipoint PP

ACO Ulični slivnici Combipoint PP -
Fleksibilan i lagan sistem odvodnjavanja puteva
  • Lagan

Mala težina je prenost pri izgradnji sistema odvodnjavanja puta. Materijal polipropilen obezbeđuje uštedu, tako što značajno skraćuje vreme slaganja i uklapanja elemenata i pri tome ne zahteva mehanizaciju za prenošenje elemenata slivnika.

  • Maksimalno uklopiv

Kraći, duži, sa ili bez taložnika - svi željeni oblici slivnika mogu biti ostvareni brzo uz korišćenje Combipoint PP modularnog sistema. Logika je ista kao kod slaganja betonskih elemenata prema DIN 4052.

  • Okretan

Okrugli donji delovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i rešetke slivnika.

  • Pod nagibom

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu (moguće je ostvariti nagib i do 10%).

  • Teleskopsi

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

  • Vododihtujući

Vodootpornost do 0,5 bara u skladu sa DIN4060, zahvaljujući integrisanoj EPDM zaptivci.

Combipoint PP elementi

Modularni sistem omogućava međusobno povezivanje 6 elemenata u različitim verzijama: duge/kratke jedinice, sa taložnikom ili bez taložnika, veličine rešetke 300x500, 400x400 kao i 500x500.


Mogući oblici tela slivnika


Rešetke Combipoint PP, ravne i konkavne

ACO CC Combipoint PP ugradnja

ACO CC Combipoint PP ugradnja
ACO Combipoint 300x500 D400 K bez taloznika H818pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 K bez taloznika H1089pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 D400 K bez taloznika H1359pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 K sa taloznikom H1068pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 K sa taloznikom H1338apdf
ACO Combipoint 300x500 D400 K sa taloznikom H1338bpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 D400 K sa taloznikom H1339pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 K sa taloznikom H1608pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R bez taloznika H795pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R bez taloznika H1065pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 D400 R bez taloznika H1335pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R sa taloznikom H1045pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R sa taloznikom H1314apdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R sa taloznikom H1314bpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 D400 R sa taloznikom H1315pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 R sa taloznikom H1585pdf
ACO Combipoint 300x500 D400 bez taloznikaxlsx
ACO Combipoint 300x500 D400 sa taloznikomxlsx
ACO Combipoint 300x500 D400 konkavna, bez taloznikaxlsx
ACO Combipoint 300x500 D400 konkavna, sa taloznikomxlsx
ACO Combipoint 400x400 D400 bez taloznika H765pdf
ACO Combipoint 400x400 D400 bez taloznika H1035pdfdwg
ACO Combipoint 400x400 D400 bez taloznika H1306pdf
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikom H1015pdf
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikom H1284pdf
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikom H1286pdfdwg
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikom H1556apdf
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikom H1556bpdf

ACO Combipoint 400x400 D400 bez taloznikaxlsx
ACO Combipoint 400x400 D400 sa taloznikomxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU bez taloznika H575pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU bez taloznika H845pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU bez taloznika H1114pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU bez taloznika H1383pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU sa taloznikom H825pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU sa taloznikom H1094apdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU sa taloznikom H1094bpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU sa taloznikom H1363pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU sa taloznikom H1364pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K bez taloznika H597pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K bez taloznika H868pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K bez taloznika H1138pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K bez taloznika H1407pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K sa taloznikom H847pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K sa taloznikom H1116pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K sa taloznikom H1117pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K sa taloznikom H1386pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU K sa taloznikom H1387pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R bez taloznika H520pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R bez taloznika H791pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 R bez taloznika H1061pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R bez taloznika H1330pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R sa taloznikom H770pdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R sa taloznikom H1040apdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R sa taloznikom H1040bpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 D400 R sa taloznikom H1310apdf
ACO Combipoint 500x500 D400 R sa taloznikom H1310bpdf

ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU rešetka, bez taložnikaxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU rešetka, sa taložnikomxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU konkavna, bez taloznikaxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 BEGU konkavna, sa taloznikomxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 rešetka, bez taloznikaxlsx
ACO Combipoint 500x500 D400 rešetka, sa taloznikomxlsx

ACO Uputstvo za ugradnju Combipoint PPpdf