Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Taložnici G-H napravljeni su od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koji je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Taložnici G-H

ACO Taložnici G - Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju taložnika sa poklopcem za klasu nosivosti A15.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Tabela 1 - protoci taložnika

Zapremina

taložnika

(l)

Uliv/Izliv
DN/OD (mm)

Ukupna

zapremina

(l)

Težina
(kg)
Artikal broj
3000200303423812800.01
6500200655937312801.01
100002501000149012802.01
150002501500373412803.01
200003152015585912804.01
3000031530260147012805.01
4000040040008191812806.01
5000040050001208612807.01
7000040071461289612808.01

Tabela 2 - dimenzije taložnika

Zapremina
taložnika (l)
Artikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D1 (mm)∅D2 (mm)T tankL (mm)ACO pojas*
(kom)
300012800.0110309801200122029032802
650012801.01163015801800182029031452
1000012802.01158015301800182034047053
1500012803.01188018302100212034050654
2000012804.01181517652100212040568655
3000012805.01194518952200222037592607
4000012806.0118601810220022204601226010
5000012807.0120301980238024004701346512
7000012808.0122302180257025904601570020
*Potrebno u slučaju pojave podzemnih voda

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Sludge Trap G-H ST3000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST6500pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST10000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST15000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST20000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST30000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST40000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST50000pdfdwg
ACO Sludge Trap G-H ST70000pdfdwg

Ugradnja - Taložnici G-Hpdf
ACO Sludge Trap G-H -Uputstvo za ugradnjupdf
ACO Sludge Trap G-H Uputstvo za ugradnju taložnikapdf
DoP_ST_T1_1602_EN_Oleopator Gpdf