Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator bez ByPass-a G-H NS150 do NS300 je napravljen od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator G-H bez ByPass-a NS150 do NS300
Separator lakih naftnih derivata velike zapremine od plastike armirane staklenim vlaknima

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G-H sa poklopcem za klasu nosivosti B125.

Pošto ne postoji labaratorija za ispitivanje efikasnosti separatora, koji potpuno prečišćavaju protoke veće od 100 l/s, nominalna veličina (NS150 do NS300) i efikasnost ovih separatora je određena ekstrapolacijom rezultata dobijenih testiranjem ACO separatora naftnih derivata veličina NS6 do NS100.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna

veličina NS

Uliv/Izliv DN/OD (mm)

Zapremina

taložnika (l)

Zapremina

za ulje (l)

Ukupna

zapremina (l)

Težina
(kg)
Artikal broj
15040015000513734158235012895.01
20050020000711847149320012896.01
25050025000843361106330012897.01
30050001354546482340012898.01
-50030000-30000200012899.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna veličina NSArtikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D2 (mm)T tankL (mm)ACO pojas* (kom)Broj nadvišenja DN600Broj nadvišenja DN800
15012895.011930189024025709400830
20012896.01183017902402670128201140
25012897.01201519752600675136001250
30012898.01181017902402690131801260
-12899.011830181024026708850710

Gornji deo 5 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja B125 i D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-H - FST NS65-100
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10
* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO_Oleopator G-H_bez ByPass-a_NS150 do NS300 pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
Naziv proizvodaPDFDWG
ACO Oleopator G-H NS 150-15000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS 200-20000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS 250-25000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS 300-30000pdfdwg
ACO Nadvisenja za separatore fi600n/adwg
Tenderski opis Oleopator G-H NS 150_15000xls
Tenderski opis Oleopator G_H NS 200_20000xls
Tenderski opis Oleopator G_H NS 250_25000xls
Tenderski opis Oleopator G_H NS 300_30000xls
DoP_ST_T1_1711_EN_Oleopator G-Hpdf

ACO GRP Separatori - Oleopator NS100+

ACO GRP Separatori - Oleopator NS100+

ACO GRP Separatori - ugradnja

ACO GRP Separatori - ugradnja