Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Quatrix-K protivpovratna klapna za gravitacione cevovode otpadne vode, funkcionšu na jednostavnom principu nepovratnog ventila. Slobodna klapna dopušta kretanje otpadne vode samo u jednom smeru (nizvodno), a kod povratka vode iz kanalizacije, sprečava njen prodor dalje kroz instalaciju.

Koriste se u svim prostorima ispod nivoa kanalizacije, gde je moguće zaustaviti rad izvora otpadne vode (veš mašine, umivaonic, WC šoljei i sl.) za vreme trajanja povratne vode. Zbog jednostavnog principa funkcionisanja i konstrukcije, ovi uređaji ne zahtevaju intenzivan servis niti visoke troškove korištenja.

ACO Quatrix-K protivpovratna klapna

Karakteristike:
 • Protivpovratna klapna za crne (fekalne) vode
 • Klapne sa elektromotornim pogonom
 • Za montažu na slobodno okačen cevovod ili u podu
 • Sa dvostrukom klapnom za sigurnost od povratnog toka
 • Sa padom od 12 mm
 • Samo 71 cm ugradni prostor, bez kontra nagiba
 • Optimalno za slučaj renoviranja
 • CCTV kamera dostupna
 • Pneumatski merni sistem za rad bez kvarova
 • Jednostavno čišćenje i održavanje

ACO Quatrix-K

za ugradnju na slobodno okačen cevovod
Protivpovratna klapna ACO Quatrix

Informacije o proizvodu

 • Za ugradnju u otvorene cevovode
 • Izrađena od plastike
 • Tip 3F ispitan prema ÖNORM EN 13564
 • Sa dvostrukom zaštitom od povratnog toka: jedna automatska i jedna ručna (u slučaju nužde) blokada
 • Sa velikim otvorom za čišćenje i održavanje, kao i epruvetom za uzorkovanje
 • Sa priključnom električnom kontrolnom jedinicom IP 54 sa integrisanim 4-nedeljnim samokontrolom
 • Sa optičkim i zvučnim alarmom za povratnu vodu
 • Napajanje u hitnim slučajevima (dugotrajne baterije)
 • Motor otporan na poplavu IP 68 (3 m, 24 h)
 • Dužina kabla: 5 m (može se produžiti do 30 m)
 • Priključne cevi su fabrički izrađene kao završni poklopci

ACO Quatrix-K

za ugradnju u pod
Protivpovratna klapna ACO Quatrix

Informacije o proizvodu

 • Za unutrašnju ugradnju u pod
 • Izrađena od PP plastike
 • Opciono sa zaptivnom prirubnicom podesivom po visini za vodootporni beton
 • Tip 3F ispitan prema ÖNORM EN 13564
 • Sa dvostrukom zaštitom od povratnog toka: jedna automatska i jedna ručna (u slučaju nužde) blokada
 • Sa velikim otvorom za čišćenje i održavanje, kao i epruvetom za uzorkovanje
 • Sa priključnom električnom kontrolnom jedinicom IP 54 sa integrisanim 4-nedeljnim samokontrolom
 • Sa optičkim i zvučnim alarmom za povratnu vodu
 • Napajanje u hitnim slučajevima (dugotrajne baterije)
 • Dužina kabla: 5 m (može se produžiti do 30 m)
 • Priključne cevi su fabrički izrađene kao završni poklopci
 • Gornji deo rotirajući i podesiv po visini
 • Reverzibilna ploča za ispunu pločicama ili plastikom, otporna na dnevne vode, klase opterećenja K3
 • Zaptivna prirubnica protiv vode pod pritiskom dostupna kao dodatna oprema
 • Pogodno i za ugradnju u spoljašnjem oknu, prema uputstvu za ugradnju

Protivpovratne klapne za kontinuirane cevovode otpadne vode koja sadrži fekalije - ACO Quatrix-K Tip 3 ili 3F ima dve klapne, od kojih se jedna automatski zaključava ako je potrebno. Povratne vode se detektuju preko senzora pritiska, a napajanje u hitnim slučajevima obezbeđuje integrisana baterija. U zavisnosti od mesta ugradnje (na otvorenom ili u podu), automatska povratna klapna Quatrix-K je dostupna u dve verzije.

Obzirom da crne (fekalne) vode sadrže veliku količinu krutog otpada koji može zapeti na ležištu klapne, za ovaj tip otpadne vode koristimo klapne sa elektromotornim pogonom (tip 3F prema SRPS EN 13564). Protivpovratna klapna može se nadograditi sa zaptivnom prirubnicom protiv vode pod pritiskom. Nudimo rešenja za montažu na slobodno okačen cevovod ili u podu.

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Quatrix K

ACO Quatrix-K protivpovratna klapna

za ugradnju na slobodno okačen cevovod

ACO Quatrix-K protivpovratna klapna

za ugradnju u pod


Tabela dimenzija za ACO Quatrix-K - tip 3F
za fekalne (crne) i nefekalne (sive) vode - montaža na cevovod

Nominalna

veličina

Dimenzije

Prostor za

ugradnju

TežinaBroj artikla
DLH1
[mm][mm][mm][mm][kg]
DN 10011046079350 x 7109,1620368
DN 12512546986350 x 7309,1620486
DN 150160504104350 x 8209,1620369


Tabela dimenzija za ACO Quatrix-K - tip 3F sa šaht oknom
za fekalne (crne) i nefekalne (sive) vode - montaža u pod

Nominalna

veličina

Dimenzije

Prostor za

ugradnju

TežinaBroj artikla
DLH1H2H min.H max.
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
DN 10011046079217460512560 x 71015,4620370
DN 12512546986210460512560 x 73015,4620487
DN 150160504104192460512560 x 82015,4620371

ACO Protivpovratne branepdf
ACO Quatrix-K protivpovratna klapna - uputstvo za upotrebupdf
Prezentacija ACO Protivpovratne brane za domaćinstvapdf
ACO Protivpovratne klapne Quatrix K za crne vode
ACO Protivpovratne klapne Quatrix K za crne vode