Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Zaštita podrumskih prostorija

Zaštita i odvodnjavanje podrumskih prostorija uz rešenja kompanije ACO Srbija i Crna Gora.

ACO Therm® svetlosna okna, ACO male prepumpne stanice za nefekalne i fekalne vode, kao i podrumski slivnici sa protivpovratnim klapnama za otpadne fekalne i nefekalne vode za ugradnju u cevovod i u pod objekta.


ACO Therm svetlosna okna

 • Svetlarnici za dovođenje više svetla u podrumske prostorije
 • Snažna i stabilna konstrukcija od polipropilena
 • Veliki izbor standardnih veličina
 • Pokrivne rešetke za pešačke i vozne površine
 • Odvodnjavanje površinskih voda iz okna preko sifona u najnižoj tački

ACO nepovratne klapne

 • Podni slivnik sa integrisanom protivpovratnom klapnom
 • DN100 i mogući bočni uliv DN50
 • Idealan za renoviranja
 • Jednostavan za ugradnju

ACO samostojeća prepumpna postrojenja

 • Za masne fekalne vode
 • Za prepumpavanje odpadnih voda
 • Zaštita od povratnog toka
 • Fabrički montirano, spojeno, testirano i spremno za ugradnju
 • Pouzdan, tih, lak i brz za ugradnju