Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Liveno gvožđe je višestruko dokazani, prirodan reciklirajući materijal. On je nezapaljiv, čvrst i dugotrajan u upotrebi. Odvodni elementi od livenog gvožđa koriste se širom sveta na ulicama, saobraćajnicama i trgovima, takođe su se dokazali na milionima zgrada. Primenjuje se u izgradnji aerodroma, javnih i poslovnih objekata kao i bolnica, hotela do privatnih objekata. U Nemačkoj, Passavant je kolevka livenih elemenata za odvodnjavanje. Prvi sistemi proizvedeni su davne 1890, pa se na tehnološkom razvoju ovih elemenata radi više od stotinu godina. ACO podni slivnik Passavant postao je sinonim za odvodnjavanje.

ACO Passavant liveno gvozdeni slivnik

Telo slivnika

Podni slivnici u modularnom dizajnu su drenažne konstrukcije koje se mogu prilagoditi postojećim illi planiranim podnim strukturama uz pomoć visinski podesivih elemenata.

Ova fleksibilna kombinacija omogućava odabir optimalne kompozicije za svaku podnu oblogu.

Otporan na prljavštinu, "Easy-to-clean" premaz obezbeđije lako čišćenje.

Gornji deo slivnika

Izbor gornnjeg dla koji se stavlja na odvod poda zavisi od vrste podnih konstrkcija, željene klase opterećenja i opcionog izbora prirubnice.

U zavisnosti od strukture poda, gornji delovi mogu biti za zaptivanje kompozitom ili hidroizolaciju podnim oblogama.

Dodatni pribor

Slivnici poseduju protivpožarne uloške u sifonskom elementu i izlivnoj cevi. U slučaju isparenja vodenog sifona kao zaštita od neprijatnog mirisa i sam sifonski uložak se postavlja gumena membrana koja se otvara samo u slučaju poterebe za prolaz vode. Prilikom instalacije vertikalnih elemenata troškovi instalacije mogu se svesti na minimum pomoću odgovarajućeg instalacionog komleta. Za naročito visoke konstrukcije poda, produžni delovi omogućavaju nivelisanje. Ove opcije se mogu koristiti za zaptivanje dalje geomembrane.


Područja primjene

  • Bolnice
  • Arhive
  • Državne institucije
  • Za laku industriju
  • Sanitarni prostori i kupatila
  • Tuševi
  • Hoteli
  • Apartmani
  • Bazeni

ACO Passavant® podni slivnici sertifikovani su za protivpožarnu zaštitu klase A1 u intervalima R30 - R120.

Gornji delovi slivnika


Gornji delovi sa prirubnicom


Telo slivnika

Donji elementi slivnika dostupni su u veličinama DN50,70 i 100 sa standardnom ivicom, flanšom za lepljenje ili flanšom za uklještenje hidroizolacije, u horizontalnoj ili vertikalnoj varijanti.


ACO Passavant slivnici ENGpdf
Tehnički listovi i crteži ACO Passavant lg slivnikaLink e-Service

ACO Passavant LG slivnici

ACO Passavant LG slivnici