Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator G-H je napravljen od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator G-H
Separator lakih naftnih derivata od plastike armirane staklenim vlaknima

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator G-H sa poklopcem za klasu nosivosti A15.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a ili nerđajućeg čelika
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna
veličina NS
Uliv/Izliv DN/OD (mm)
Zapremina
taložnika (l)
Zapremina
za ulje (l)
Ukupna
zapremina (l)
Težina
(kg)
Artikal broj
653006500450017013150012856.01
804008000450018251160012857.01
10040010000450018914180012858.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna veličina NSArtikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D1 (mm)∅D2 (mm)T tankL (mm)ACO pojas* (kom)Broj nadvišenja DN600Broj nadvišenja DN800
6512856.0117441704238024028136125621
8012857.0117441704238024028136505621
10012858.0117441704238024028137025721

Gornji deo 5 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja B125 i D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-H - FST NS65-100
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 6 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja B125 i D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-H - FST NS65-100
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)
ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Oleopator G-H NS65_6500pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS80_8000pdfdwg
ACO Oleopator G-H NS100_10000pdfdwg
ACO Oleopator G-H-Nadvisenja fi 800pdfdwg
ACO Oleopator G-H-Uputstvo za ugradnjupdf
ACO Oleopator G-H-Uputstvo za ugradnju 2pdf
Tenderski opis Oleopator G-H FST NS65 ST6500pdf
Tenderski opis Oleopator G-H FST NS80 ST8000pdf
Tenderski opis Oleopator G-H FST NS100 ST10000pdf
Ugradnja - Oleopator G-Hpdf
DoP_ST_T1_1701_EN_Oleopator G-Hpdf

ACO GRP Separatori - ugradnja

ACO GRP Separatori - ugradnja