Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Roofbloxx je kompletan sistem za upravljanje površinskim vodama namenjen za plave, zelene i plavo/zelene krovove. Ovaj sistem omogućava inženjerima da kreiraju platformu za odvodnjavanje koja arhitektama pruža fleksibilnost neophodnu za kreiranje kreativnih, multifunkcionalnih zelenih površina na krovovima.

Sastavljen od plitkih, izdržljivih, podesivih geocelularnih skladišnih praznina i sistema za protok vode, ACO Roofbloxx je potpuno kompatibilan sa ACO krovnim slivnicima, cevima i sistemima za odvodnjavanje površinskih voda.

U kombinaciji sa ACO regulatorom protoka za plave krovove, jedinice ACO Roofbloxx mogu da skladište kišnicu na samom izvoru kako bi kontrolisali protok površinskih voda sa krova. Sam sistem može trajno da čuva određeni procenat prikupljene vode, čime se isti može koristiti kao pasivni sistem za navodnjavanje.

ACO Roofbloxx - sistem plavih i zelenih krovova u urbanom okruženju

Prednosti

  • Fleksibilnost dizajna usled modularne strukture
  • 100% od reciklabilnog polipropilena
  • Plitak dizajn visoke izdržljivosti (800KN/m2)
  • Podesiva dubina skladišta
  • Za sastavljanje nisu potrebni konektori
  • Pogodan za pešačke i saobraćajne površine
  • Pasivno navodnjavanje moguće korišćenjem kapilarnih kanapa
  • Kompatibilan sa ACO krovnim slivnicima, cevima i kompletnim sistemom za odvodnjavanje površinskih voda.

Plavi i zeleni krovovi imaju veoma važnu ulogu u kreiranju održivih urbanih sredina koje su usled uticaja klimatskih promena u ovom trenutku veoma potrebne društvu. Sistemi plavih i zelenih krovova mogu pružiti brojne koristi za zajednicu, ali i za pojedinačne objekte na kojima se nalaze. Najbitnije koristi se odnose na smanjenje temperature u gradovima, povećavanje kvaliteta vazduha, smanjenje buke i zagađenosti vazduha, prikupljanje kišnice, navodnjavanje, bolja termoizolacija i energetska efikasnost objekata, kao i jačanje biodiverziteta urbanih sredina.

Plavi krov

Plavi krov predstavlja koncept dizajna krovova, specijalno napravljenim za čuvanje kišnice. Ovo krovovi se mogu definisati kao „aktivni“ ili „pasivni" zavisno od vrste i načina koršćenja elemenata za regulaciju pražnjenja.

Zeleni krov

Zeleni krov ili „živi krov“ predstavlja krov koji je delimično ili u potpunosti prekriven vegetacijom koja je zasađena preko vodonepropusne membrane.

Plavo-zeleni krov

Plavi/Zeleni krov predstavlja dizajn krova koji kombinuje prednosti oba tipa krovova. Isti može imati dodati rezervoar koji pruža pasivno navodnjavanje za vegetaciju koja je zasađena na krovu.

Roofbloxx blok

ACO Roofbloxx blok je osnovni element koji se koristi za izgradnju krovne retenzije površinskih voda. Proizveden je od potpuno reciklabilnog PP-a, a isporučuje se u tri različite visine: 85 mm, 125 mm i 165 mm. Poseduje veliku nosivost od 800 kN/m2 pa ga je moguće ugraditi u veliki broj različitih tipova ravnih krovova.

Jedinični blokovi nacrtnih dimenzija 500x500 mm međusobno se povezuju uklapanjem ivice bloka u susedni pa za njihovo spajanje nisu potrebne dodatne spojnice (isti princip važi i za višeslojne sisteme – spojnice nisu potrebne ni za vertikalno povezivanje Roofbloxx elemenata).

ACO regulator protoka za plave krovove

Zadatak ACO regulatora protoka za plave krovove je kontrola oticanja prikupljene kišnice s plavog krova. Imamo dva tipa regulatora: bez sigurnosnog preliva (sl. 1) i sa sigurnosnim prelivom (sl. 2). Regulator je konstruisan za korišćenje sa ACO krovnim slivnicima.

Regulator nije tipski element već se njegova konstrukcija prilagođava svakom projektu pojedinačno. U zavisnosti od zadatog intenziteta oticanja, kao i odabranoj visini akumulacije vode u Roofbloxx-u, biće proračunata i veličina ispusnog otvora, a u situacijama kada se koristi sigurnosni preliv, njegova visina će biti prilagođena prema zadatim slojevima.

ACO Roofbloxx drenažno akumulaciona podloga

ACO Roofbloxx drenažno akumulaciona podloga je lagan modularni element koji služi za akumuliranje dela kišnice koja se koristi za pasivno navodnjavanje humusnog sloja na zelenim krovovima. Dodatnu sigurnost pruža i njegov oblik koji omogućava nesmetano oticanje viška prikupljene vode.

Ovaj sistem se može sečenjem lako prilagoditi različitim oblicima krovova, dok njegova konstrukcija omogućava jednostavno uklapanje i spajanje elemenata.


Kapilarni kanap

U okviru Roofbloxx proizvodnog programa, ACO nudi i kapilarni kanap. Kanap služi za navodnjavanje zelenog krova, kapilarno transportirajući kišnicu uskladištenu u Roofbloxx retenziji.

Zaštitni geotekstil

Zaštitni geotekstil se koristi ispod ACO Roofbloxx elemenata i služi za sprečavanje oštećenja hidroizolacione membrane na kojoj su poslagani blokovi.

Filtracioni geotekstil

Filtracioni geotekstil postavlja se iznad ACO Roofbloxx sistema (blokovi i drenažno-akumulaciona podloga) i služi za razdvajanje zemlje / supstrata od ACO Roofbloxx elemenata čime se sprečava ispiranje zemlje u retenziju, a time i u odvod.

Toplotno izolovan zeleni krov – vrsta konstrukcije ravnog krova gde se toplotna izolacija nalazi odmah iznad nosive krovne ploče dok je hidroizolacija iznad toplotne čime se od prodora vode štiti i toplotna izolacija i konstrukcija objekta

Inverzni krov – vrsta konstrukcije ravnog krova gde se hidroizolacija nalazi ispod termoizolacije. Na ovaj način štitimo hidroizolaciju od termičkih naprezanja čime joj se produžuje životni vek. Kako bi učinak bio potpun, neophodno je koristiti termoizolaciju koja ne upija vodu (npr. XPS i sl.).

Ravni prohodni/provozni krov – vrsta horizontalne građevinske konstrukcije koja natkriva određeni prostor. Često nema toplotnu izolaciju i može biti u visini uređenog terena.

Balastni krov – ravni krov na kojem hidroizolacija nije pričvršćena za podlogu na koju je položena. Šljunčani materijal koji se koristi kao balast je razmerno krupan i odabran tako da štiti od vetra.

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Model
Roofbloxx 85
Roofbloxx 125
Roofbloxx 165

Šifra proizvoda

110001

110002

110003

Veličina (mm)

500 x 500 x 85

500 x 500 x 125

500 x 500 x 165

Materijal

Polipropilen

Polipropilen

Polipropilen

Boja

Crna

Crna

crna

Koeficijent ulivne površine

~53%

~53%

~53%

Koeficijent korisne zapremine

~90%

~90%

~90%

Ukupna zapremina

~0.021m3

~0.031m3

~0.041m3

Neto zapremnina vode

~0.019m

~0.028m

~0.037m

Masa bloka

~2.2kg

~3.3kg

~4.4kg

Čvrstoća na pritisak

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Oticanje / pražnjenje

- @ 0% pada

6.4 l/m/s

12.2 l/m/s

16.9 l/m/s

- @ 1% pada

7.5 l/m/s

13.4 l/m/s

17.9 l/m/s

- @ 2% pada

8.5 l/m/s

14.1 l/m/s

18.8 l/m/s

Biološka/hemijska otpornost

Otporno na delovanje buđi i algi, hemikalija i bakterija iz tla te bitumena.


Regulator protoka za plave krovove

Tip regulatora

Prečnik (mm)

Debljina lima (mm)

Sigurnosni preliv

50/75 SP3003Visinu prilagoditi najvećoj visini akumulacije
100/150 SP3803Visinu prilagoditi najvećoj visini akumulacije
50/753003Nema
100/1503803Nema


Drenažno-akumulaciona podloga

Šifra proizvoda

110008110007

Materijal

Reciklirani polipropilenReciklirani polipropilen

Veličina

500 x 500 mm500 x 500 mm

(Ukupna) visina

30 mm60 mm

Vertikalna površinska čvrstina kN/m2

470618

Skladišni kapacitet l/m2

11.618


Filtracijski geotekstil
OpisPrema normiJedinica mereMin. propisana vrednost
Šifra proizvoda--27038
Vrsta--

Mehanički povezan netkani geotekstil

proizveden iz kontinuiranih vlakana

Materijal--100% UV stabilizarni polipropen
Debljina pri 2kPaEN 964-1mm1
Masa po jedinici površineHRN EN ISO 9864g/m2125
Otpornost na CBR probojHRN EN ISO 12236kN1,5
Zatezna čvrstoća - uzdužnaHRN EN ISO 10319kN/m9
Zatezna čvrstoća - poprečnaHRN EN ISO 10319kN/m10
Karakteristična veličina otvoraHRN EN ISO 12956µm105
Vodopropusnost upravno na ravanHRN EN ISO 11058l/m2/s115


Zaštitni geotekstil

Opis

Prema normi

Jedinica mjere

Min. propisana vrijednost

Šifra proizvoda--27041
Vrsta--

Mehanički povezan netkani geotekstil

proizveden iz kontinuiranih vlakana

Materijal--100% UV stabilizarni polipropen
Debljina pri 2kPaEN 964-1mm2.9
Masa po jedinici površineHRN EN ISO 9864g/m2325
Otpornost na CBR probojHRN EN ISO 12236kN3,85
Zatezna čvrstoća - uzdužnaHRN EN ISO 10319kN/m24
Zatezna čvrstoća - poprečnaHRN EN ISO 10319kN/m24
Karakteristična veličina otvoraHRN EN ISO 12956µm90
Vodopropusnost upravno na ravanHRN EN ISO 11058l/m2/s60

Srđan Tomić

Business Development Manager

+381 63 1058 483

tomic@aco.rs