Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO StormBrixx je jedinstven i inovativan podzemni modularni sistem od plastike koji se koristi za upravljanje atmosferskim vodama (prikupljanje, zadržavanje i spuštanje u kontrolisanom vremenskom periodu). StormBrixx se može koristiti sam ili kao deo ACO sistemskog lanca upravljanja površinskim vodama.

ACO Stormbrixx

Pristupni kanal omogućava čistu putanju za inspekcione kamere i čišćenje pod pritiskom

Infiltracija ima za cilj da vodu prikupljenu u toku nekog olujnog događaja polako upusti u porozne slojeve tla. Taj proces podrazumeva taloženje, biorazgradnju i prečišćavanje vode. Po evropskim standardima, preporuka je da maksimalni nivo podzemne vode bude jedan metar ispod dna sistema. Ne preporučujemo ugradnju infiltracionog sistema u zemljištu tip “Les”.

Prednosti:

 • Sistem plitke ugradnje koncipiran da se iskoristi što veća kontaktna površina čime se povećava stopa infiltracije u zemlju i time smanjuje potreban retenzijskii volumen
 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Mogućnost kontrole širenja mulja, odnosno njegova zadržavanja u sistemu, inteligentnom upotrebom geotekstila − izradom sedimentacijskih komora
 • Uklanjanje mulja iz sistema koji ugrožava njegovu funkcionalnost (smanjuje propusnost) obavlja se bez kopanja i drugih građevinskih intervencija
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)
 • Inspekcijski blok se može upotrebiti kao taložnik integrisan u sistem
 • Mogućnost priključenja cevi do DN 200 direktno u blokove, a do DN 400 u inspekcijski blok
 • Inspekcijski blok omogućava pristup opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje pod pritiskom
 • Jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 pružaju inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje jednostavan i ekonomičan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz ceo sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih uglova na kojima se kamere mogu zaglaviti
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi time znatno smanjujući potreban prostor za skladištenje
 • Oblik sistema prilagođavamo prostoru koji imamo na raspolaganju.


Retenzija ima za cilj smanjenje vršnog proticaja, tako što se voda prikupljena za vreme olujnog događaja ispušta polako i kontrolisano u toku dužeg vremenskog perioda. Po evropskim standardima, preporuka je da maksimalni nivo podzemne vode bude pola metra ispod dna sistema.

Prednosti:

 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje pod pritiskom
 • Jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje pružaju jednostavan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz ceo sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih uglova na kojima se kamere mogu zaglaviti
 • Oblik sistema prilagođavamo prostoru kojim imamo na raspolaganju
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi pa je time potreban prostor za skladištenje znatno manji
 • Mogućnost kontrole mulja u sistemu izradom sedimentacijskih tunela i upotrebom geotekstila
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)


ACO StormBrixx brošurapdf
ACO Stormbrixx SD i HD - pregledpdf
ACO Stormbrixx - Tehnički listpdf

ACO Stormbrixx tehnički crtežizip
ACO StromBrixx - tehnički opisxls
ACO StormBrixx uputstvo za ugradnjupdf
ACO Stormbrixx uputstvo za ugradnju - infiltracijazip
ACO StormBrixx uputstvo za ugradnju - retenzijazip

ACO Stormbrixx infiltracija i retenzija

ACO Stormbrixx infiltracija i retenzija