Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Drain Multipoint slivnik sjedinjuje visok kvalitet sa estetikom i postavlja nove standarde na polju tačkaste odvodnje. Izrađen od materijala otpornog na mraz i so, polimer betona, ovaj slivnik dostupan je u više varijanti: telo kanala za klasu opterećenja B125 ili D400, različiti rubovi napravljeni od livenog gvožđa ili pocinkovanog čelika, kao i fleksibilnost u dubini ugradnje. Ovaj modularni sistem zaokružuje svoju ponudu sa pokrivnim rešetkama različitog dizajna , kao i mnogoborojnim dodacima (sifoni, međuelementi i nastavci). ACO Drain Multipoint slivnik je moguće prilagoditi svakoj podlozi i ugradnji.

ACO Drain Multipoint slivnik

ACO Drain Multipoint dvorišni slivnik
ACO Drain Multipoint dvorišni slivnik
Karakteristike:
 • Izrađen od polimer betona
 • Sa rubom od livenog gvožđa ili pocinkovanog čelika
 • Sa koficom za otpad i prostorom za sifon
 • Dostupni međuelementi-nastavci (opciono)
 • Tri vrste pokrivnih rešetki za klasu B125, a liveno-gvozdena za klasu D400
 • Sistem za fiksiranje rešetki bez zavrtnja DrainLock
 • Klasa opterećenja od B125 do D400
 • Dostupan sifon (opciono)
 • Verzija 300mm x 300mm
Područje primene:
 • platforme
 • parking prostori
 • pešačke zone i staze
 • biciklističke staze

ACO Drain Multipoint slivnik za klasu opterećenja B125

ACO Drain Multipoint B125 slivnik napravljen od polimer betona nudi tačkasto odvodnjavanje za spoljne prostore do klase opterećenja B125. Ovaj sistem se može ugraditi u samo par koraka i ispunjavava najviše zahteve u pogledu izrade i estetike. Telo slivnika je dostupno sa rubom od pocinkovanog čelika ili livenog gvožđa, a pokrivne rešetke su različitog dizajna.

Prednosti proizvoda:
 • rešetke se mogu rotirati za 90° za optimalno optičko poravnjanje
 • integrisana guma za zaptivanje
 • protok slivnika 4,5l/sek

ACO Drain Multipoint slivnik za klasu opterećenja D400

Pored verzije za klasu opterećenjea B125, ACO Drain Multipoint slivnik je dostupan i za klasu opterećenja do D400, i to u 2 varijante:

 • duga forma za jednostavne ugradnje (može se rotirati za 360°, nagnuti 3% i podesiva je po visini 30mm)
 • kratka forma za posebno male dubine ugradnje

Prednosti proizvoda:
 • rešetke se mogu rotirati za 90° za optimalno optičko poravnjanje
 • robusno telo slivnika za klasu opterećenja D400
 • Duga forma slivnika (protok 4,5l/sek)
  1. fleksibilna i jednostavna ugradnja zbog mogućnosti rotacije, naginjanja i visinskoj podesivosti
  2. sa integrisanom zaptivkom između gornjeg i donjeg dela
 • Kratka forma slivnika za male ugradne visine (protok 6l/sek)

ACO Brošura - dvorište i odvodnjavanje - XtraPoint i MultiPoint GERpdf

ACO Multipoint B125 slivnik pdfdwg
ACO Multipoint B125 slivnik ugradnjapdfdwg
ACO Multipoint D400 slivnik pdfdwg
ACO Multipoint D400 slivnik ugradnjapdfdwg

Tehnički opis ACO Multipoint B125 slivnik sa elementimaxlsx
Tehnički opis ACO Multipoint D400 slivnik sa elementimaxlsx