Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator - ByPass G napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator-Bypass G

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • cev obilaznog toka (bypass-a) integrisana u telo separatora
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • Spoljna parkirališta
 • Saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Tabela 1 - protoci separatora

Nominalna
veličina NS
Uliv/Izliv DN/OD (mm)Maksimalni protok (l/s)
Zapremina
taložnika (l)
Zapremina
za ulje (l)
Ukupna
zapremina (l)
Težina
(kg)
Artikal broj
630060600171131827512541.01
6300601200171193630312542.01
6300601800171255433112543.01
830080800171153028412544.01
8300801600171232532012545.01
8300802400171312035712546.01
104001001000171176031812547.01
104001002000171274936312548.01
104001003000171373840512549.01
154001501500444331147812550.01
154001503000444469852012551.01
154001504500444637056612552.01
204002002000570441347712553.01
204002004000570642751912554.01
204002006000570840356612555.01
305003003000612543956412556.01
305003006000612844170812557.01
3050030090006121144280112558.01

Tabela 2 - dimenzije separatora

Nominalna veličina NSArtikal brojH1 (mm)H2 (mm)∅D1 (mm)∅D2 (mm)T tank
612541.0182077015001720880
612542.011170112015001720875
612543.011520147015001720875
812544.0194089015001720875
812545.011390134015001720875
812546.011840179015001720875
1012547.0110701020150017201060
1012548.0116301580150017201060
1012549.0121902140150017201020
1512550.01102097022024401270
1512551.0113851335220024401265
1512552.0118251775220024401215
2012553.0113601260220024401370
2012554.0118401790220024401420
2012555.0123602310220024401420
3012556.0116301530220024401360
3012557.0124202320220024401360
3012558.0132103110220024401360

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf

ACO Oleopator-bypass G NS6_60_600pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_1200pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_1800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_1600pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_2400pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_1000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_2000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_1500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_4500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_2000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_4000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_6000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_6000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_9000pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 600pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-Uputstvo za ugradnjupdf

Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST600pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST1200pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST1800pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST800pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST1600pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST2400pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST1000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST2000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST1500pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST4500pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST2000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST4000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST6000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST3000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST6000pdf
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST9000pdf

ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G standard - Ugradnjapdf
ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G sa rasteretnom plocom - Ugradnjapdf

DoP_ST_T1_1603_EN_Oleopator-bypass Gpdf

Footer

O ACO

ACO Grupa jedan je od svetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rešenja u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata. Više...

ACO u svetu

ACO je prisutan u više od 40 zemalja, sa ukupno 30 proizvodnih centara na 4 kontinenta. Više...

Kontakti

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci
t: 022/811 580 | e: aco@aco.rs

Pronađi distributera

TOP