Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator - ByPass G napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.

Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.

Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.

ACO Oleopator-Bypass G

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
 • cev obilaznog toka (bypass-a) integrisana u telo separatora
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
 • Spoljna parkirališta
 • Saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Protoci separatora


ProtokMaksimalni
protok
Uliv/IzlivTaložnik

Max

izdvojenog ulja

Ukupna
zapremina
MasaBroj artikla
[l/s]DN/OD[l][l][l][kg]
NS 660315600412137726012541.41
1200412190730012542.41
1800412290530512543.41
NS 880315800412190726512544.41
1600412238429012545.41
2400412340932512546.41
NS 101004001000412180130012547.41
2000412279932012548.41
3000412378036012549.41
NS 151504001500902352060012550.41
3000902473673012551.41
4500902623880012552.41
NS 2020040020001197473675012553.41
40001197739781012554.41
60001197899490012555.41
NS 3030050030001473585879012556.41
60001473861490012557.41
9000147311617100012558.41

Separatori - dimenzije

Broj artiklaProtokDimenzije
H1H2D1D2T tankUkupna visinaPoklopac
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
12541.41NS 68608101500175993517951 x DN 600
12542.41NS 6116011101500175993520951 x DN 600
12543.41NS 6172516751500175993526601 x DN 600
12544.41NS 8116011101500175993520951 x DN 600
12545.41NS 8143013801500175993523651 x DN 600
12546.41NS 8201019601500175993529451 x DN 600
12547.41NS 10110010501500175999520951 x DN 600
12548.41NS 10166516151500175999526601 x DN 600
12549.41NS 10222021701500175999532151 x DN 600
12550.41NS 151120107022002455115022701 x DN 600
12551.41NS 151440139022002455115025901 x DN 600
12552.41NS 151835178522002455115029851 x DN 600
12553.41NS 201440139022002455115025901 x DN 600
12554.41NS 202140209022002455115032901 x DN 600
12555.41NS 202560251022002455115037101 x DN 600
12556.41NS 301735163522002455125029851 x DN 800
12557.41NS 302460236022002455125037101 x DN 800
12558.41NS 303250315022002455125045001 x DN 800

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10

Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • poklopac od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 800 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
 • namenjen za separator Oleopator G-FST NS 40-50
T (min)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
505-715Ø 8001161418951
500-1645Ø 8001194418906
525-735 (bez rasteretne ploče)Ø 800261418950
500-1645 (bez rasteretne ploče)Ø 800272418905

* T ukupno = T tank + T (min-max)

ACO GRP separatori pdf
ACO GRP separatori lifletpdf
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_ST600pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_ST1200pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_ST1800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_ST800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_ST1600pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_ST2400pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_ST1000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_ST2000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_ST3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_ST1500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_ST3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_ST4500pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_ST2000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_ST4000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_ST6000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_ST3000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_ST6000pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_ST9000pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 600pdfdwg
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 800pdfdwg
ACO Oleopator-bypass G-Uputstvo za ugradnjupdf

ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G standard - Ugradnjapdf
ACO Oleopator_Oleopator-Bypass G sa rasteretnom plocom - Ugradnjapdf
DoP_ST_T1_1603_EN_Oleopator-bypass Gpdf