ACO Oleopator - ByPass C-FST koalescentni separator lakih naftnih derivata od armiranog betona za ugradnju u zemlju sa obilaznim tokom (bypass-om) i integrisanim taložnikom

ACO Oleopator - ByPass C-FST

Područje primene:
  • Spoljna parkirališta
  • Saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Tabela 1 - protoci

Protok NSUliv/Izliv
DN/OD (mm)
Maksimalni protok (l)Korisna zapremina
taložnika (l)
Max izdvojenog ulja
(l)
Ukupna zapremina
(l)
Ukupna masa (kg)Art.br.
premazan
Art.br.
nepremazan
630060120018519503001626470626420
830080160018524203494626471626421
10400100100018518303016626476626426
10400100200018528903965626472626422
15400150300046448305406626473626423
20400200400059465706731626474626424
30500300300063461206761626475626426

Tabela 2 - dimenzije

Protok NSArt.br.
premazani
Art.br.
nepremazani
H1
(mm)
H2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T tank
(mm)
Artikal br.
Poklopac 1
Artikal br.
Polopac2
T max
(mm)
662647062642012751175174015005256268576268543525
862647162642115401440174015005606268576268543560
1062647662642612101110150017405906268576268543590
1062647262642218101710150017405906268576268543590
1562647362642313301232254023006686268556268563668
2062647462642417501650254023007506268556268563750
306264756264251640154025402300860626858/3860

Tabela 3 - poklopac 1

T top sectionD1 (mm)D2(mm)PoklopacTežina (kg)Artikal broj
335150017401x∅6001115626857
335230025401x∅6002635626855
335230025401x∅8002713626858

Tabela 4 - poklopac 2

T top sectionD1 (mm)D2 (mm)PoklopacTežina (kg)Artikal broj
475150017401x∅6001285626854
475230025401x∅6002805626586
ACO Betonski separatori 2015 pdf
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 6_60_1200pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 8_80_1600pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 10_100_1000pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 10_100_2000pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 15_150_3000pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 20_200_4000pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 30_300_3000pdfdwg

Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS6_60 ST1200xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS8_80 ST1600xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS10_100 ST1000xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS10_100 ST2000xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS15_150 ST3000xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS20_200 ST4000xlsx
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS30_300 ST3000xlsx
ACO Uputstvo za manipulaciju i ugradnju betonskih separatorapdf
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE OLEOPATOR-Kpdf
DoP Oleopass pdf
TOP