Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tehnički filter - ACO StormClean

Koja je uloga tehničkog filtera?

Tehnički filter se koristi kako bi se uklonile supstance poput mineralnih ulja, teških metala (bakar, cink i olovo), kao i fosfora koji postaju sastavni deo površinskih voda posle padavina usled različitih tipova saobraćaja i industrijskih procesa koji se tu odvijaju. U kišnici, većina teških metala se veže za suspendovane materije - čestice mulja koje su manje od 63 mikrona (0.063mm) veličine i koje ne mogu biti uklonjene putem gravitacijske separacije. Usled ove situacije potrebna je alternativa gravitacijskoj separaciji, gde upravo tehnički filter pronalazi svoju ulogu.


Prednosti

  • Simultano čišćenje vode uklanjenjem mineralnih ulja, teških metala i suspendovanih čvrstih materija
  • Tehnički filter je već sastavljen, tako da ga je dovoljno samo priključiti
  • Optimalan pristup separatoru radi održavanja, čišćenja i pražnjenja
  • Materijal - Lagan kao plastika, čvrst kao beton
  • Jednostavan transport i instalacija zahvaljujući GRP materijalu i već napunjenom filter supstratom
  • 3-u-1 sistem (taložnik, tehnički filter, uzorkovanje) za maksimalnu efikasnost tokom instalacije i rada

Zahvaljujući integraciji najmodernijih GRP rezervoara sistem je pogodan za upotrebu na različitim površinama uključujući i one sa učestalim teškim saobraćajem.


ACO StormClean tehnički filter - sastav

Filter je pogodan za nečistoće iz kišnice usled saobraćaja (mineralna ulja, teški metali itd.), kao i metalnih krovova (bakar i cink).

Način na koji ACO StormClean tehnički filter radi se bazira na specijalnom visoko reaktivnom filteru koji absorbuje materije koje se mogu naćin u zoni saobraćaja. Sadržaj filtera vezije supstance veličine manje of 63 mikrometra i time štiti podzemne vode od kontaminacije.


Verzije sistema u zavisnosti od kapaciteta

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean tehnički fitler G-V koristi vertikalni tank kao konstrukciju i stiže sa jedinicom za uzorkovanje. Taložnik za mulj nije uključena u ovu verziju. U samoj specifikaciji se može birati između standardnog taložnika ili "Sedismart"-a koji pruža veću efikasnost u sedimentaciji, a kao dodatni rezultat i produžen životni vek filtera.

Protok

Naziv

Uliv/Izliv

DN/OD (mm)

Površine

za filtriranje

Max. protok

vode (l/s)

Pozicija

Zapremina

taložnika

Ukupna

zapremina

Zapremina

filtera (m3)

Težina filter

materijala (kg)

Br. artikla

TF 600 G-VDN16063015Vertikalna0 (2620)*37600,76445112920.01
TF 850 G-VDN16086020Vertikalna0 (3271)**54201,0461412921.01

Dimenzije

Naziv

Br. artikla

H1 [mm]

H2 [mm]

ØD1
[mm]

ØD2
[mm]

T tank
[mm]

Ukupna

dužina

Visina

tanka (mm)

Ukupna

težina (kg)

TF 600 G-V12920.0115207018002040680446022001530
TF 850 G-V12921.01172027021002340680511024002544

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H koristi horizontalnu konstrukciju tanka koja sadrži kako taložnik, tako i jedinicu za uzorkovanje. Zahvaljujući svojoj horizontalnoj konstrukciji moguće je modifikovati dužinu kompletnog tanka i konfigurisati je tako da precizno odgovara zahtevima za odvodnjavanje bilo koje površine. Kao dodatak na stadardne specifikacije, ACO StormClean TF G-H može biti specijalno napravljen tako da odgovara bilo kojim individualnim zahtevima aplikacije.

Protok

Naziv

Uliv/Izliv

DN/OD (mm)

Površine

za filtriranje

Max. protok

vode (l/s)

Pozicija

Zapremina

taložnika

Ukupna

zapremina

Zapremina

filtera (m3)

Težina filter

materijala (kg)

Br. artikla

TF1000 G-HDN250101025Horizontalna428376001,2171412929.01
TF1300 G-HDN250130031Horizontalna505497101,5692012930.01

Dimenzije

Naziv

Br. artikla

H1 [mm]

H2 [mm]

ØD2
[mm]

T tank
[mm]

Ukupna

dužina

Visina

tanka (mm)

Ukupna

težina (kg)

TF1000 G-H12929.011540202400960437025002228
TF1300 G-H12930.011540202400960547025002689

ACO Stormclean - Tehnički filter brošura ENGpdf

ACO Stormclean Tehnički filter 600 G_Vpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 850 G-Vpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 1000 G_Hpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 1300 G_Hpdfdwg