Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

BIM - Building Information Modeling

Planiranje i realizacija građevinskih projekata složen je proces koji podrazumeva saradnju velikog broja stručnjaka iz različitih disciplina. Njegov uspeh zahteva kontinuiranu koordinaciju i intenzivnu razmenu informacija i podataka između svih uključenih grupa.

U te procese mogu biti uključeni investitori, rukovodioci projekata, izvođači, projektanti, arhitekte, državni službenici, nadzor, različite direkcije, ali i izvršioci usluga i sami proizvođači materijala. Danas se ta razmena podataka velikim delom svodi na deljenje tehničkih crteža, građevinskih informacija i detaljnih snimaka.

BIM predstavlja digitalnu transformaciju u građevinarstvu koja se oslanja na inteligentan i podacima bogat model, koji se može koristiti kao temelj za projektovanje, simulaciju i saradnju kroz sve faze projekta.

Korišćenjem BIM-a efikasno se sprečava nedovoljan protok informacija u građevinskim projektima, a samim tim se izbegavaju nesporazumi i greške.


ACO Revit paketi podataka za niskogradnju i visokogradnju

Revit podaci namenjeni su kompletnoj liniji proizvoda u RVT formatu za Autodesk Revit. Podaci se redovno ažuriraju i dopunjuju.

Verzija
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACO linijska odvodnja - Multiline Seal In V100 - kanali od polimerbetonan/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/a
ACO linijska odvodnja - Multiline Seal In V150 - kanali od polimerbetonan/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/a
ACO linijska odvodnja - Multiline Seal In V200 - kanali od polimerbetonan/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/a
ACO linijska odvodnja - Multiline SlotDrain - šlic kanaliPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO linijska odvodnja - Monoblock RD - kanal od polimerbetonaPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO linijska odvodnja - Q-max - šlic kanal od polietilenaPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO linijska odvodnja - Deckline - za garaže od polimerbetonan/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/an/a
ACO linijska odvodnja - KerbDrain - ivični kanal od polimerbetonaPreuzmiten/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/a
ACO linijska odvodnja - KerbDrain Bridge - mostni ivični kanaln/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/an/a
ACO linijska odvodnja - Monoblock T - tunelski kanal od polimerbetonan/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/an/a
ACO Self - Euroline - kanal za okućnicu od polimerbetonaPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO Self - Euroline Slot - šlic kanal za okućnicu od polimerbetonaPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO Self - Hexaline - kanal za okućnicu od plastikePreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO Profiline - kanal za linijsko odvodnjavanje fasade, terase, balkona ili krovan/aPreuzmitePreuzmitePreuzmiten/an/an/an/a
ACO StormBrixx HD i SD - infiltracija i retenzijan/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/an/an/a
ACO Q-Brake Vortex - regulatori protokaPreuzmiten/an/an/an/an/an/an/a
ACO Tačkasta odvodnja - ACO Combipointn/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Tačkasta odvodnja - ACO XtraPointn/an/aPreuzmiten/an/an/an/an/a
ACO SAKU kompozitni šaht poklopcin/an/an/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Multitop šaht poklopcin/an/an/an/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmite

Verzija
2013
2015
2016
2017
2018
2019
ACO hygienic gullies - inox higijenski slivnici za kuhinje i preh.industrijun/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO hygienic box channels - inox higijenski kanali za kuhinje i preh.industrijun/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO kerb - ivičnjaci za kuhinje i preh.industrijun/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Roof Rainwater Outlets - krovni slivnici od ALPreuzmiten/an/an/an/an/a
ACO EG150 - sanitarni slivnici od inox-aPreuzmiten/an/an/an/an/a
ACO ShowerDrain C i Blackline C - linijski kanali za tuš kabine i ShowerStepn/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO access covers - revizioni poklopci za ispunun/an/an/an/an/aPreuzmite
ACO Profiline - kanali za terase i fasadePreuzmiten/an/an/an/an/a
ACO Therm - svetlosna oknaPreuzmiten/an/an/an/an/a
Verzija
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ACO ShowerDrain S+ linijski kanali za tuš kabinen/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Passavant gullies - LG slivnici za tehničke prostorije - višenamenskin/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO parking deck gullies – LG slivnici za parkingen/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Spin GG - LG krovni slivnicin/aPreuzmiten/an/an/an/a
ACO Spin SS -krovni slivnici od nerđajućeg čelikan/aPreuzmiten/an/an/an/a
ACO Easyflow gullies - sanitarni slivnici od plastiken/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO ShowerDrain - linijski kanali za tuš kabine i Shower stepn/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO pipe – mufovske kanalizacione cevi od inox-an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO GM-X – mufovske kanalizacione cevi od pocinkovanog čelikan/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Finor revizije / pročistke od LGn/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite

Verzija
2013
2015
2016
2017
2018
2019
ACO Lipulift 3in1 - spoljlni separator masti od betona sa int. prep.stanicomn/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO free-standing - separatori masti za ispod sudoperen/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Oleopator i Oleosmart - betonski separatori naftnih derivatan/an/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO samostojeći separatori Oleopator-P i Oleolift-Pn/an/an/an/an/aPreuzmite
Verzija
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ACO grease separator - separatori mastin/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO grease separator – veliki unutrašnji separatori masti do NS 60n/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO LipuSmart – unutrašnji separatori masti sa integrisanom prep.satnicom posle sep.n/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Lipator – unutrašnji separatori masti sa parcialnim pražnjenjemn/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite

Verzija
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ACO waste water lifting plant - prepumpna postrojenjan/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Muli-Flex - prepumpno postrojenjen/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmiten/a
ACO MuliMax - prepumpna stanican/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite
ACO Powerlift - prepumpna stanican/aPreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmitePreuzmite