Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kupatilski program

Tuš kanalice i rešetke za kupatilo, kao deo kupatilskog programa kompanije ACO zadovoljava zahteve mnogih projektanata i arhitekata za homogenim kupatilima, bez promene materijala, pragova i barijera. Ova elegantno dizajnirana odvodna rešenja za kupatila se mogu pronaći pod zajedničkim nazivom ShowerDrain. Pored ovih rešenja u zavisnosti od vaših potreba, dostupni su i EasyFlow i MG slivnici, kao i ShowerStep profilisani prelaz između dva različita nivoa u kupatilu.

 • Tuš kanalica od elektropoliranog nerđajućeg čelika
 • Širina kanala 80 mm
 • Integrisani difuzijski procedni otvori za obloge od prirodnog kamena
 • Zadovoljava najvišu klasu izloženosti vode
 • Zadovoljava sve nivoe zaštite od buke
 • Fabrički ugrađena flanša za prihvat plitke HI
 • Horizontalna i vertikalna prirubnica za ugradnju do zida
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki
 • Montaža uz zid ili sa razmakom
 • Fleksibilna dužina rešetke, moguće skraćivanje na gradilištu do 8 cm
 • Jednostavno podešavanje visine
 • Za debljinu završne obloge do 35 mm
 • Fabrički integrisana prirubnica za spoj na hidroizolaciju
 • Rešetka od nerđajućeg čelika AISI 304
 • Izvadivi sifon s mogućnošću rastavljanja
 • Tuš kanalica od pasiviziranog nerđajućeg čelika
 • Širina kanala 70 mm
 • Vertikalna flanša za dodatnu sigurnost spoja zida i poda
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki
 • Dve fiksne ugradbene visine kanala
 • Patentirani jedinstveni profil pokrivnih rešetki protiv preleta vode


 • Ugradbena visina 74 mm sa horizontalnim izlivom DN 50.
 • Komplet: Kanal i Solid rešetka
 • Materijal: Nerđajući čelik
 • Boja: Crna mat
 • Horizontalna prirubnica
 • Odvojivi sifon za optimalno čišćenje

 • Sekundarno odvodnjavanje
 • Okretanje tela za 360°
 • Fleksibilnost za sve ugradbene situacije
 • Slobodan pristup odvodnoj cevi
 • Fabrički integrisana prirubnica
 • Zadovoljava sve nivoe zaštite od buke
 • Telo kanala i rešetke je od elektropoliranog nerđajućeg čelika i omogućava lakše čišćenje i održavanje

 • Podešavanje visine ugradnje bez alata
 • Elastičnost membrane za prihvat plitke hidroizolacije za sigurno premošćivanje pukotina između tuš kanalice i estriha
 • Integrisana sekundarna odvodnja za prihvat procednih voda i sigurno isušivanje poda
 • Fleksibilni sifon okretan za 360°


 • Profilisani element za prelaz između dva različita nivoa u kupatilu
 • Izrađen od nerđajućeg čelika
 • Profil širine 12mm
 • Dostupan u tri različite visine (10, 12.5 i 15 mm)
 • Dve raspoložive dužine (990 i 1490 mm)

 • Podni slivnik za kupatila sa rešetkom od nerđajućeg čelika
 • Zadovoljava zahteve norme SRPS EN 1253
 • Za različite debljine keramike i visine podnih konstrukcija
 • Slobodan pristup odvodnoj cevi za optimalno čišćenje
 • Pokrivne rešetke su kvadratnog ili okruglog oblika, različitog dizajna
 • Ispunjava zahteve norme SRPS EN 1253-1
 • Minimalna visina ugradnje 60mm
 • Sa prirubnicom za prihvat premazne hidroizolacije
 • Optimalan pristup odvodnoj cevi radi čišćenja
 • Kompletan sistem u jednom proizvodu