Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Infiltracija i upravljanje vodama

 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez korišćenja spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja
 • Kontroliše protok pražnjenja u vodotokove ili kanalizacione mreže
 • Obezbeđuje predvidljivu kontrolu
 • Smanjuje rizik od blokade
 • Smanjuje potrebu za održavanjem
 • Otporan na koroziju
 • Jednostavna instalacija
 • Fleksibilnost dizajna usled modularne strukture
 • 100% od reciklabilnog polipropilena
 • Plitak dizajn visoke izdržljivosti (800KN/m2)
 • Podesiva dubina skladišta
 • Za sastavljanje nisu potrebni konektori
 • Pogodan za pešačke i saobraćajne površine
 • Pasivno navodnjavanje moguće korišćenjem kapilarnih kanapa
 • Kompatibilan sa ACO krovnim slivnicima, cevima i kompletnim sistemom za odvodnjavanje površinskih voda.