Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO LipuSmart separator masti i prepumpno postrojenje u jednom uređaju

ACO LipuSmart predstavlja sledeću generaciju separatora za mast koji integriše separator masti, uzorkovanje, prepumpavanje i upravljački sistem celog uređaja u jedan proizvod.

Uređaj je kompaktan, a pozicija pumpe fleksibilna, što optimizuje prostor koji je potreban za njegovu ugradnju.

Opcija ubrizgavanja vazduha u separator i prepumpno postrojenje sprečava sloj masti da očvrsne u pneumatskoj cevi i uzrokuje blokade.

Neprijatni mirisi se izbegavaju zahvaljujući hidro-dinamičkom unutrašnjem čišćenju pomoću HP pumpe visokog pritiska od 150 bar-a. Vertikalna rotirajuća orbitalna glava garantuje razbijanje i homogenizaciju sloja masti kao i čišćenje unutrašnjih zidova.

Senzori pritiska nadziru nivo separatora i postrojenja za prepumpavanje. Upravljačka jedinica postrojenja analizira oba senzora i pokazuje nivo punjenja sa centimetarskom preciznošću na ekranu. Ako je potrebno, pumpe se uključuju i isključuju ili se aktivira alarm za poplavu.

Kontrola rada preko aplikacije za mobilne uređaje i Bluetooth veze (GSM modul opciono).

Pražnjenje je olakšano pomoću pumpe koja izbacuje sadržaj na nivo prizemlja.

Protok LipuSmart prepumpne stanice optimiziran je u saradnji sa Institutom za procesne mašine i postrojenja (IPAT) čime je osigurana optimalna efikasnost pumpi.

ACO LipuSmart - sledeća generacija separatora za mast

ACO LipuSmart - sledeća generacija separatora za mast
Uputstvo za upotrebupdf

Za više informacija posetite sajt:

LipuSmart