ACO Oleopator PG je samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata od zavarenog polietilena sa koalescentnim filterom.

ACO Oleopator PG

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

ACO Oleopator PG pdf
ACO OLEOPATOR PG NS3pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS3 ST300 pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS3 ST600pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS6pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS6 ST600pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS6 ST1200pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS10pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS10 ST1000pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS15pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS15 ST1500pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS20pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS20 ST2000pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS30pdfdwg
ACO OLEOPATOR PG NS30 ST3000pdfdwg

Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS3xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS3 ST300 xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS3 ST600xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS6xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS6 ST600xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS6 ST1200xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS10xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS10 ST1000xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS15xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS15 ST1500xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS20xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS20 ST2000xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS30xlsx
Tenderski opis ACO OLEOPATOR PG NS30 ST3000xlsx
TOP