Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO balkonski slivnici od nerđajućeg čelika

Sve počinje sa telom slivnika: zavisno od modela, postoje tela slivnika sa vertikalnim ili horizontalnim izlivom. Takođe zavisno od modela, telo slivnika može se kombinovati sa srednjim elementima kao i celim nizom gornjih delova koji pružaju najbolje rešenje odvodnjavanja za svaku strukturu poda.

Slivnici za balkone i terase od nerđajućeg čelika podeljeni su u četiri glavne grupe proizvoda:

  • Pojedinačni ili direktni slivnici (za spajanje više balkona)
  • Telo slivnika sa ili bez toplotne izolacije
  • Sa prirubnicom za lepljenje ili uklještenje hidroizolacije
  • Sa horizontalnim ili vertikalnim izlivom
Više detalja pogledajte na eksternom sajtu:
Balcony and terrace drainage