ACO protivpovratne klapne

 • Podni slivnici sa integrisanom protivpovratnom klapnom
 • DN100 i mogući bočni uliv DN50
 • Idealan za renoviranja
 • Jednostavan za ugradnju


 • Protivpovratne klapne za sive (nefekalne) vode
 • Za montažu na slobodno okačen cevovod ili u podu
 • izbor između modela sa 1 ili 2 klapne koje mogu biti slobodne ili sa mogućnošću zaključavanja
 • CCTV kamera dostupna
 • Jednostavno čišćenje i održavanje


 • Protivpovratne klapne za crne (fekalne) vode
 • Klapne sa elektromotornim pogonom
 • Za montažu na slobodno okačen cevovod ili u podu
 • Sa dvostrukom klapnom za sigurnost od povratnog toka
 • CCTV kamera dostupna
 • Pneumatski merni sistem za rad bez kvarova
 • Jednostavno čišćenje i održavanje
TOP