ACO Drain dvorišni slivnici od polimer betona opremljeni su koficom za skupljanje nečistoća i sifonom, što doprinosi njihovoj funkcionalnosti. Istovremeno, pokrivne rešetke različitog dizajna, od livenog gvožđa ili pocinkovanog čelika doprineće estetici vašeg dvorišta.

ACO Drain dvorišni slivnik


ACO Drain® dvorišni slivnici:
  • Rešetke od pocinkovanog čelika ili livenog gvožđa
  • Sifonirani odvod DN100
  • Kofica za prihvat nečistoća
  • Element za nadvišenje sa priključkom cevi DN 100
  • Klasa opterećenja B125
TOP