Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO SINKAMAT-K prepumpni uređaj je mala prepumpna stanica koja se sastoji od polietilenskog sabirnog rezervoara koji ima priključke uliva sa 3 strane, jedne ili dve (opciono) potopne pumpe za nefekalne vode i visinski podesivog pokrivnog elementa sa mirisno nepropusnim poklopcem ili slivnom rešetkom.

ACO SINKAMAT-K - Prepumpni uređaji za otpadne (nefekalne) vode - za ugradnju u pod

Prednosti proizvoda

 • brza spojnica za montažu/demontažu pumpe bez alata
 • na raspolaganju nekoliko mogućnosti spajanja (3 strane)
 • ulivna rešetka sa dimenzijom okvira 198 x 198 mm ili 360 x 300 mm (teleskopski podesive visine)
 • ili mirisno nepropusna pokrivna ploča za
 • ispunu kao okolni pod
Područja primene
 • za ugradnju u pod u prostorima sigurnim od smrzavanja ispod nivoa povrata (podrumskesobe, vešeraj i sl.)
 • za otpadne (sive) vode bez fekalija (tuševi,umivaonici, sudopere i sl.)
 • mirisno nepropusni poklopac 360 x 300 mm za ispunu keramikom
 • Pokrivna ploča od plastike
 • Klasa opterećenja K3 (pešačka nosivost)
 • ulivna rešetka 198 x 198 mm
 • rešetka od nerđajućeg čelika
 • Klasa opterećenja K3 (pešačka nosivost)