Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vodonepropusni šaht poklopci postaju neophodni ukoliko lokalni uslovi, kao što su preopterećenje kanalizacionog sistema od velikih padavina, zahtevaju vodonepropusnost ili sigurnost od povratnog toka iz kanalizacije.

Vrhunski prioritet u razvoju poklopaca sa karakteristikom vodonepropusnosti ili sigurnosti od povratnog toka bile su kombinacija prednosti naših standardnih proizvoda, kao što su jednostavna upotreba i nisko održavanje i posebni zahtevi naših kupaca.

ACO vodonepropusni šaht poklopci /sigurni protiv povratnog toka

  • Vodonepropusni: vodonepropusnost protiv površinskih voda.
  • Sigurni protiv povratnog toka: Vodonepropusnost za vode iznad i ispod poklopca (do 0,5 bara). Veza između poklopca i šahta mora biti izvedena veoma pažljivo. Slično tome ram poklopca bi morao biti sigurno povezan sa konstrukcijom šahta.

Poklopac je zaključan u ramu uz pomoć posebnih brava. Postavljanjem brave u položaj zaključavanja, zaptivka između rama i poklopca je pritisnuta.

Čista širina otvora šaht poklopca nije smanjena posebnim zatvaranjem, čime slobodan pristup šahtu za održavanje ostaje garantovan.

ACO Multitop Lift šaht poklopcipdfdwg
ACO Multitop vodonepropustan šaht poklopac - predmerski opisxlsx