Vodonepropusni šaht poklopci postaju neophodni ukoliko lokalni uslovi, kao što su preopterećenje kanalizacionog sistema od velikih padavina, zahtevaju vodonepropusnost ili sigurnost od povratnog toka iz kanalizacije.

Vrhunski prioritet u razvoju poklopaca sa karakteristikom vodonepropusnosti ili sigurnosti od povratnog toka bile su kombinacija prednosti naših standardnih proizvoda, kao što su jednostavna upotreba i nisko održavanje i posebni zahtevi naših kupaca.

ACO vodonepropusni šaht poklopci /sigurni protiv povratnog toka

  • Vodonepropusni: vodonepropusnost protiv površinskih voda.
  • Sigurni protiv povratnog toka: Vodonepropusnost za vode iznad i ispod poklopca (do 0,5 bara). Veza između poklopca i šahta mora biti izvedena veoma pažljivo. Slično tome ram poklopca bi morao biti sigurno povezan sa konstrukcijom šahta.

Poklopac je zaključan u ramu uz pomoć posebnih brava. Postavljanjem brave u položaj zaključavanja, zaptivka između rama i poklopca je pritisnuta.

Čista širina otvora šaht poklopca nije smanjena posebnim zatvaranjem, čime slobodan pristup šahtu za održavanje ostaje garantovan.

TOP